Tuesday, February 20, 2018

 Vargo Anesthesia Mega App  APK Download

Vargo Anesthesia Mega App APK

91 from - 87 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - - - - - - - - -
Title: Vargo Anesthesia Mega App
Author: Matt Vargo
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 8 decembrie 2017


Download Vargo Anesthesia Mega App APK from Matt Vargo last update 8 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la vanesthesia[@]gmail.com www.vargoanesthesia.com

Vargo Anesthesia Mega App 17 apps in 1 (Mega App)
This app consists of the book/app "Anesthesia Case Tips" and "16" other Vargo Anesthesia apps combined into 1. So it is now 17 in 1. This app will be updated frequently, free of charge.

The 17 apps included in this massive app are listed below:

1. "Malignant Hyperthermia" - Simplified with the latest literature from the Malignant Hyperthermia Association website.

2. "Calculations"- ABL/EBV, BMI, BSA/CI, MAP, SVR/PVR, Bicarb Deficit and O2 Cylinder Duration. There are no anesthesia drugs doses calculated.

3. "Crises" - This simplifies the emergencies you may deal with in the world of anesthesia. Algorithms and review notes from Amniotic Fluid Embolism, cardiac, airway and other emergency situations.

4. "Anesthesia Case Tips" - The "Anesthesia Case Tips" book (kindle) version on Amazon.com was one of the top selling anesthesia books the year it was published. It consists of 27 chapters with over 500 cases. The simplified search engine permits you to find your case within seconds. There is also a “Notes Section” for you to add personal notes for each case. Cases are frequently being added. Many of the newer cases cannot be found in Jaffe.

5. “Anesthesia Drug Box” - There are no drug calculations in the app, just basic pharmacology information as a review. This app contains over 150 drugs/agents/products that we commonly or only periodically use in the field of anesthesia. Perfect for students and a good review and quick reference for anesthesia veterans.

6. “Anesthesia Drips”- Common information concerning anesthesia drips. There are no drug calculations. This is a user-friendly top selling anesthesia app which contains a large list of cardiac and anesthesia drips. With one click, the app explains:
*How to mix your drip.
*Popular mixing concentrations.
*Equations used to get the drip rates as a reference
*Pharmacology notes on how the drug works.

7. “Adult Anesthesia” - This app offers you over 350 drugs as a basic review.

8. “CABG for Anesthesia”- Tailored for someone learning to manage hearts in anesthesia. It is simplified but still detailed. It explains:
*CABG cliffs notes you won’t get in class.
*Step-by-step instructions from pre-op to post-op care.
*What to do from the beginning.
*Setting up the room.
*What the surgeon is doing.
*What the surgeon will do next.
*Images.
*When and what drugs to give.
*Common cardiac drips.
*Coming off bypass & how other experienced anesthesia providers come off bypass.

9. "Blood/TEGs" - Notes on blood transfusion and blood products. TEG review notes and simplified for beginners.

10. "Pediatric Case Tips" - Contains how we manage close to 100 surgical procedures from start to finish. It was edited by experienced pediatric CRNAs who sit the cases and how they manage them.

11. "OB Regional Anesthesia" - Contains the same material as many OB books, but simplified and user friendly. Equivalent to a 500 page book. Simplifies and user friendly.

12. "LA Max Doses" - One click and you have a quick reference to all the maximum local anesthetic doses.

13. "Local Anesthetics" - A quick detailed reference to all the local anesthetics. Information on:
*Drug description
*Doses & concentrations for the variety of blocks
*Comparative tables
*Pharmacokinetics
*Clinical pharmacology
*Chemical structures
*pKa
*Indications/Contraindications
*Review notes

14. "Anticoagulants & Neuraxial/Deep Regional Block Tables" - Tables of 25 anticoagulants that show:
*Minimal time between the last dose and initiation of a block.
*Whether the anticoagulant can be administered while an epidural catheter is in place.
*Minimal time to restart the anticoagulant after catheter removal.
*When to restart anticoagulant after procedure.
*When to remove catheter after administration.

15. "Platelet Function Assay and interpretation."

16. "Pharmacology & Reversal methods of 28 anticoagulants."

17. "Coagulants & Deficiencies" 17 aplicații în 1 (Mega App)
Această aplicație este format din carte / app „anestezie de caz Sfaturi“ și „16“ alte Vargo anestezie aplicații combinate în 1. Deci, este acum 17 în 1. Această aplicație va fi actualizată în mod frecvent, în mod gratuit.

Cele 17 aplicații incluse în această aplicație masiv sunt enumerate mai jos:

1. „maligne hipertermie“ - simplificată, cu cele mai recente literatura de specialitate de pe site-ul de asociere maligne hipertermie.

2. "Calcule" - ABL / EBV, IMC, BSA / CI, MAP, RVS / PVR, deficitul de bicarb și O2 Cylinder Durata. Nu exista doze de medicamente anestezie calculate.

3. „Crize“ - Acest lucru simplifică urgențele ar putea face cu în lumea anesteziei. Algoritmi și note de revizuire de la Amniotic embolismului Fluid, cardiace, respiratorii și alte situații de urgență.

4. „anestezie de caz Sfaturi“ - carte (Kindle) Versiunea „anestezie de caz Sfaturi“ pe Amazon.com a fost una dintre primele cărți de anestezie de vânzare anul acesta a fost publicat. Se compune din 27 de capitole cu peste 500 de cazuri. Motorul de căutare simplificat vă permite să găsiți cazul dumneavoastră în câteva secunde. Există, de asemenea, un „Secțiunea Note“ pentru a adauga note personale pentru fiecare caz în parte. sunt frecvent adăugate cazuri. Multe dintre cazurile noi nu poate fi găsit în Jaffe.

5. „Anestezia de droguri Box“ - Nu există calcule de droguri în aplicație, informații de bază farmacologice ca un comentariu. Această aplicație conține peste 150 de medicamente / agenți / produse pe care le folosim frecvent sau doar periodic în domeniul anesteziei. Perfect pentru studenți și o bună revizuire și referință rapidă pentru veterani de anestezie.

6. „anestezie picura“ - Informații comună privind picura anestezie. Nu există calcule de droguri. Acesta este un top de vânzare app anestezie user-friendly, care conține o listă mare de picaturi cardiace si anestezie. Cu un singur clic, aplicația explică:
* Cum se amesteca prin picurare dumneavoastră.
* Populare de amestecare concentrațiile.
* Ecuațiile utilizate pentru a obține ratele de picurare ca referință
* Note de farmacologie cu privire la modul în care funcționează de droguri.

7. „Adult anestezie“ - Această aplicație vă oferă peste 350 de medicamente ca o revizuire de bază.

8. „CABG pentru anestezie“ - Adaptat pentru a învăța să gestioneze inimile în anestezie pe cineva. Este simplificată, dar încă detaliat. Aceasta explică:
* stânci CABG constată că nu va intra în clasă.
* Instrucțiuni pas cu pas de la pre-op la ingrijirea post-op.
* Ce se poate face de la început.
* Configurarea camerei.
* Ce chirurg face.
* Ce chirurgul va face în continuare.
* Imagini.
* Când și ce medicamente pentru a da.
* picura cardiace comune.
* Coming off by-pass & modul în care alți furnizori de anestezie cu experienta vin off by-pass.

9. "Blood / TEGs" - Note privind transfuzii de sânge și produse din sânge. TEG note de revizuire și simplificată pentru începători.

10. „Pediatric Cazul Sfaturi“ - Conține modul în care ne gestiona aproape 100 de proceduri chirurgicale de la început până la sfârșit. Acesta a fost editat de CRNAs cu experienta pediatrie care stau cazurile și modul în care le administrează.

11. „OB regională anestezie“ - Conține același material ca și multe cărți OB, dar simplificat și ușor de utilizat. Echivalent cu o carte de 500 de pagini. Simplifică și ușor de utilizat.

12. „LA Max Dozele“ - Un singur clic și aveți o referință rapidă la toate dozele maxime anestezic local.

13. „Anestezice locale“ - o referință rapidă detaliate tuturor anestezicele locale. Informație despre:
* Descriere droguri
* Dozele și concentrațiile pentru varietatea de blocuri
* tabele comparative
* Farmacocinetica
* Farmacologie clinică
* structuri chimice
* pKa
* Indicații / Contraindicații
* note de revizuire

14. "Tabelele Anticoagulante & neuraxial / Profunzime Block Regional" - Tabelele de 25 de anticoagulante, care arată:
* Timp minim între ultima doză și inițierea unui bloc.
* Dacă anticoagulant poate fi administrat în timp ce un cateter epidural este în loc.
* Timpul minim pentru a reporni anticoagulant după îndepărtarea cateterului.
* Atunci când pentru a reporni anticoagulant după procedură.
* Atunci când pentru a elimina cateter după administrare.

15. „Testul Trombocite Function și interpretare.“

16. "Metode Pharmacology & Inversarea 28 anticoagulante."

17. „Coaguleante & Deficiente“

Screenshot Vargo Anesthesia Mega App APK

 Vargo Anesthesia Mega App APK Cover Vargo Anesthesia Mega App APK Cover Vargo Anesthesia Mega App APK Cover Vargo Anesthesia Mega App APK Cover Vargo Anesthesia Mega App APK Cover
4.5 stars based on 61810 reviews
web hit counter