Tuesday, February 20, 2018

 Ulysse Speedometer  APK Download

Ulysse Speedometer APK

86 from - 39.381 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Videoreg 4pda - Android 4pda - Download updatestar updatestar - - - - - - -
Title: Ulysse Speedometer
Author: binarytoys
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 24 noiembrie 2017


Download Ulysse Speedometer APK from binarytoys last update 24 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la binarytoys[@]gmail.com Politica de confidențialitate Suedstrasse, 8, 4922, Buetzberg, Switzerland

Ulysse Speedometer ULYSSE SPEEDOMETER—the ultimate advanced GPS* tool that is not only a high-precision GPS* Speedometer, displaying not only the current speed (analog or digital) but also packing in many other exciting features. And don't forget - this app is number 1 in 10 Best speedometer apps: http://freeappsforme.com/speedometer-apps-android-ios/

As a part of our Ulysse community, you’ll find its functionality indispensable. To discover further what’s packed into our tool, visit:
www.binary-toys.ch
www.facebook.com/UlysseGpsSpeedometer

At binarytoys Lab, we listen to our users and are constantly integrating your feature requests—Ulysse is not only built by us, but also by you, our Ulyssers!

How about:

★ Overlays—display important speed/direction/time info over your other installed apps
★ Trip Computer—record the current, yesterday’s, today’s, week’s, month’s journeys
★ Track recorder—trace your journey and export to SD and/or email** as GPX or Google Earth KML format
★ Multiple profiles: for every car, bike, velo, walking, skiing
★ Music Controller**—control your installed music player directly
★ HUD—a Head-Up Display for your windshield
★ GPS Altimeter
★ GPS Compass
★ Latitude/longitude display**
★ Settings km/h, mph, knots; miles/feet, kilometers, nautical miles
★ Maximum displayed speeds: 1900 km/h / 1160 mph / 1000 knots!
★ Racing meter—measure acceleration times: 0-100 km/h, 0-60 mph and for 1/4 mile.
★ Average speed indicator
★ Switchboard – menu system providing easy setting changes of functions – simply tap the main speedometer dial for activation
★ Three shortcut pages—Application, Communication, Navigation; for a total 36 user-defined application shortcuts
★ Speed limits’ warnings (‘Speed Edge’) – define audio and visual speed alarms
★ App quickstart—assign other installed apps and called in just two taps
★ Customizable UI colors—are 16 million colors enough?
★ Current battery status info—charge, temperature
★ Car dock support—application automatically starts and exits on docking and undocking
★ Run the speedometer in background mode—show speed discretely in the status bar and even gives visual notification for speed limits***
★ Binarytoys’ Customer support second-to-none… take a look at our reviews!

But don’t limit Ulysse to just your automobile!

Imagine accessing all the features mentioned via virtually any means of transport.

Whether traveling by van, truck, bus, motorbike, bike, horse, unicycle, Segway, plane, helicopter, foot, camel, taxi, rickshaw, skateboard, train, boat, hang-gliding or paragliding (etc.)—you will find a useful use for Ulysse!

We Love our Ulyssers – And They Love Ulysse!

We are fully dedicated to our user base – with its millions of loyal worldwide users, we are constantly building on this success to guarantee that Ulysse remains on pole position now and in the future.

You don’t have to take our word for it, read what some of the top names in the business are saying:

"Poetry in motion"—AndroidPit.com
"Most advanced Speedometer App"—AppEggs.com
"this virtual dashboard has been a proven lifesaver"—complex.com
"...enter Ulysse Speedometer to save me"—Richard Devine, AndroidCentral
"Accurate, visually appealing and informative speedometer application"—Crackberry.com

Have we forgotten something? Visit our homepage and send us a comment.

Would you like to see Ulysse translated into your own language? Contact us today at binarytoys[@]gmail.com to find out how or join us on http://crowdin.net/project/ulysse-speedometer

PLEASE NOTE: The app contains Ads – but an Ad-free paid (Pro) version is available.

*Dependent on phone hardware

** Pro version

***In the case of system overloading, a small lag is possible

Known limitation - trip distance may have 2-3% deviation from car's odometer data

Look to ulysse.ibolt.co for a new car-dock for your phone! ULYSSE vitezometru final avansat instrument de GPS *, care este nu numai un GPS de mare precizie * Vitezometru, afișarea nu numai viteza curentă (analog sau digital), dar, de asemenea, de ambalare în multe alte caracteristici interesante. Și nu uitați - această aplicație este numărul 1 în 10 Cele mai bune aplicații vitezometru: http://freeappsforme.com/speedometer-apps-android-ios/

Ca o parte a comunității noastre Ulysse, veți găsi funcționalitatea indispensabilă. Pentru a descoperi în continuare ce ambalate în instrumentul nostru, vizitați:
www.binary-toys.ch
www.facebook.com/UlysseGpsSpeedometer

La binarytoys Lab, ascultăm utilizatorilor noștri și integrează în mod constant cereri-Ulysse dvs. caracteristică nu este construit numai de noi, ci și de tine, Ulyssers nostru!

Ce zici de:

★ Suprapunerile-afișare importantă este viteza / directie / timp informatii de peste celelalte aplicații instalate
★ Trip-Computer Se înregistrează, de ieri, de astăzi, săptămână, lună deplasările curente
★ Track recorder-trace călătorie și de export la SD și / sau e-mail ** ca format Google Earth KML GPX sau
★ profiluri multiple: pentru fiecare masina, biciclete, velo, mersul pe jos, schi
în mod direct controlul music player-ul instalat - ★ Muzica controler **
★ HUD-Head-Up Display pentru parbriz
★ altimetru GPS
★ GPS Compass
★ Latitude afișare / longitudine **
★ Setări km / h, mph, noduri; mile / picioare, kilometri, mile marine
★ maximă afișată viteze: 1900 kmh / 1160 mph / 1000 noduri!
★ Racing metru-măsoară timpii de accelerare: 0-100 km / h, 0-60 mph și 1/4 mile.
★ Indicator Viteza medie
★ Switchboard - sistemul de meniuri oferind modificări ale setărilor de funcții ușor - pur și simplu apăsați selectorul principal vitezometru pentru activarea
★ Trei pagini aplicației de comenzi rapide, comunicare, navigare; pentru un total de 36 de comenzi rapide pentru aplicație definite de utilizator
★ avertismente limite de viteză ( «Speed ​​Edge») - definesc alarme audio și vizuale de viteză
★ App QuickStart-alocați alte aplicații instalate și numit în doar două robinete
★ culori sunt personalizabile-UI 16 milioane de culori suficient?
★ curent starea bateriei info-încărcare, temperatura
★ stație de andocare auto-suport de aplicare începe și iese pe andocare și undocking automat
★ Pornește vitezometrul în fundal de viteză în modul-spectacol discret în bara de stare și chiar dă notificare vizuală pentru limitele de viteză ***
★ suport pentru clienți Binarytoys’ a doua la nici unul ... gasiti recenzii noastre!

Dar nu se limitează doar la Ulysse automobilul!

Imaginați-vă accesarea toate caracteristicile menționate, prin aproape orice mijloc de transport.

Indiferent dacă călătoresc cu van, camioane, autobuze, motociclete, biciclete, cal, monociclul, Segway, avion, elicopter, picior, cămilă, taxi, ricșă, skateboard, tren, barca, zboruri cu deltaplanul sau parapanta (etc.) - veți găsi o utilizare util pentru Ulysse!

We Love Ulyssers noastre - și le place Ulysse!

Suntem pe deplin dedicat bazei noastre de utilizatori - cu milioanele sale de utilizatori fideli din întreaga lume, suntem în mod constant acest succes pentru a garanta că Ulysse rămâne pe pole position acum și în viitor.

Nu trebuie să luați cuvântul nostru pentru ea, citit ce unele dintre numele de top în afaceri spun:

„Poezia în mișcare“ -AndroidPit.com
„Cel mai avansat vitezometru App“ -AppEggs.com
„Acest tablou de bord virtuale a fost un colac de salvare dovedit“ -complex.com
"... intra Ulysse Vitezometrul să mă salveze" -Richard Devine, AndroidCentral
„Accurate, aplicație vitezometru atrăgătoare vizual și informativ“ -Crackberry.com

V-am uitat ceva? Vizitați pagina noastră și trimite-ne un comentariu.

Doriți să vedeți Ulysse traduse în propria limbă? Contactati-ne azi la binarytoys[@]gmail.com pentru a afla cum sau alăturați-ne pe http://crowdin.net/project/ulysse-speedometer

ATENȚIE: Aplicația conține anunțuri - ci un plătit (Pro) versiune Ad-free este disponibil.

* În funcție de hardware-ul telefonului

** Versiunea Pro

*** În cazul supraîncărcării sistemului, un decalaj mic este posibil

Cunoscută limitare - distanța călătoria poate avea abatere de 2-3% din datele kilometrajul ale automobilului

Uita-te la ulysse.ibolt.co pentru o mașină nouă-dock pentru telefonul tău!

Screenshot Ulysse Speedometer APK

 Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover Ulysse Speedometer APK Cover
android ; pdf; no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer4.5 stars based on 70537 reviews
web hit counter