Wednesday, February 21, 2018

 TouchDown for Smartphones  APK Download

TouchDown for Smartphones APK

79 from - 21.182 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - 41 soluciones para sincronizar outlook y exchange con - Dictionarys list of every word of the year - Comment optimiser les rglages de la batterie dbconcept - Juja italia - Guia de solucin de problemas de htc mundo htc - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Download updatestar updatestar - - -
Title: TouchDown for Smartphones
Author: NortonMobile
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 23 august 2016


Download TouchDown for Smartphones APK from NortonMobile last update 23 august 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la TouchDown-support[@]symantec.com Politica de confidențialitate Symantec Corporation 900 Corporate Pointe Culver City, CA

TouchDown for Smartphones End of Life Notice
Dear Valued Symantec Customer:
Symantec Corporation hereby informs you that we will be discontinuing the availability of Touchdown by Symantec. This notice details the key dates that may be of importance to you.
Current Product Replacement
Touchdown by Symantec (Android) No Replacement
_____________________________________________________________________________
End of Support:
Symantec Corporation will End of Life (“EOL”) the product(s) identified in this notification including any Maintenance Packs (MPs) and/or patches for each version, in all released languages. Technical support and content updates for customers with current Email-only Support, Basic Maintenance Support or Essential Support will be available according to the dates in the said table. This notice describes the timelines for the delivery of support services for these products that have reached their EOL.

Touchdown by Symantec (Android) Version 9.x
End of Product Life
End of Product Life 7/3/2017
End of New Sale Availability 7/3/2017
End of Access 8/7/2017
End of Standard Support 7/2/2018
End of Extended Support No Extension
Technical Support
Symantec Corporation will End of Life the Product(s) identified in this notification including any Maintenance Packs and/or patches for each version, in all released languages. Technical support and content updates for customers with current Maintenance Support will be available according to the dates listed in the table below. This notice describes the timelines for the delivery of support services for these products that have reached their End of Life.
Note: Symantec Touchdown applications available on Apple app store and Google Play will continue to be available for download by current licensees of the product.
___________________________________________________________________________________
For more information regarding the services provided in Limited Support, and Content Updates, please refer to the Symantec Enterprise Technical Support Policy at the link below or, alternatively, contact your Symantec Account Manager:
http://www.symantec.com/enterprise/support/support_policies.jsp

To receive timely notification on updates and the support lifecycle for your Symantec product please sign up at the following link to receive Symantec Technical Support News Bulletins:
http://www.symantec.com/enterprise/support/news_bulletins/

We would also recommend that you periodically check our website by selecting your product, then release details, for information with respect to End of Life and End of Support Life for your specific Licensed Software.

Symantec is committed to helping our customers achieve success with their Symantec solutions. If you have any questions regarding this notice, please contact your Symantec Partner or your Symantec Corporation Account Manager.

Thank you for using Symantec products and services.


Sincerely,

Symantec Corporation

________________________________________

Helpful contact information:

Customer Care and Technical Support:
https://support.symantec.com/en_US/contact-support.html

To learn more about Symantec products:
http://www.symantec.com


Knowledge Base: https://support.symantec.com/en_US/touchdown.63745.html
Much improved conversation view when you swipe right to left on an email
If you are on an android 4.x device, you will see richer notifications
Localization for 13 languages

This version of TouchDown is specially for SmartPhone devices running Android 2.x. This is a 30 day trial which you can activate by purchasing the license key separately. Sfârșitul anunțului Life
Stimate Evaluate Client Symantec:
Symantec Corporation vă informează că vom întrerupe disponibilitatea Touchdown de Symantec. detalii Acest anunț datele principale, care pot fi de importanță pentru tine.
Curent de înlocuire produs
Touchdown de Symantec (Android) nr înlocuire
_____________________________________________________________________________
Sfârșitul Suport:
Symantec va sfârșitul duratei de viață ( „EOL“) produs (e) a identificat în această notificare, inclusiv orice pachete de întreținere (MP) și / sau patch-uri pentru fiecare versiune, în toate limbile eliberate. suport și actualizări ale conținutului tehnice pentru clienții cu curent Suport numai la email, Suport de bază de întreținere sau de sprijin esențial vor fi disponibile în conformitate cu datele din tabelul menționat anterior. Acest anunț descrie termenele pentru livrarea de servicii de suport pentru aceste produse care au ajuns EOL lor.

Touchdown de Symantec (Android) 9.x Versiune
Sfârșitul duratei de
Sfârșitul duratei de 7/3/2017
Sfârșitul de noi Vânzare Disponibilitate 7/3/2017
Sfârșitul de acces 8/7/2017
Sfârșitul de Suport Standard 7/2/2018
Sfârșitul de suport extins nr Extensie
Suport tehnic
Symantec va sfârșitul duratei de viață a produsului (e) a identificat în această notificare, inclusiv orice pachete de întreținere și / sau de patch-uri pentru fiecare versiune, în toate limbile eliberate. suport și actualizări ale conținutului tehnice pentru clienții cu un curent de suport de întreținere vor fi disponibile în funcție de datele prezentate în tabelul de mai jos. Acest anunț descrie termenele pentru livrarea de servicii de suport pentru aceste produse care au ajuns la finalul ciclului lor de viață.
Notă: aplicațiile Symantec Touchdown disponibile pe App Store Apple și Google Play va continua să fie disponibile pentru descărcare de către licențiații curente ale produsului.
___________________________________________________________________________________
Pentru mai multe informații cu privire la serviciile furnizate în suport limitat, și actualizări de conținut, vă rugăm să consultați Politica Symantec Enterprise Technical Support la link-ul de mai jos sau, ca alternativă, contactați Symantec Account Manager:
http://www.symantec.com/enterprise/support/support_policies.jsp

Pentru a primi o notificare în timp util pe actualizări și suport pentru ciclul de viață al produsului Symantec vă rugăm să vă înscrieți la următorul link pentru a beneficia de asistență tehnică Symantec News Buletine:
http://www.symantec.com/enterprise/support/news_bulletins/

Ne-ar recomanda, de asemenea, să verificați periodic site-ul nostru prin selectarea produsului, apoi eliberați detalii, pentru informații cu privire la sfârșitul vieții și sfârșitul Life Support pentru software-ul specific cu licență.

Symantec a luat angajamentul de a ajuta clienții noștri atinge succesul cu soluțiile lor Symantec. Dacă aveți întrebări referitoare la acest anunț, vă rugăm să contactați partenerul Symantec sau Manager de Symantec Corporation Contul dumneavoastră.
 
Vă mulțumim pentru utilizarea produselor și serviciilor Symantec.

 
Cu sinceritate,

Symantec Corporation
 
________________________________________
 
Informații utile de contact:
 
Asistență pentru clienți și asistență tehnică:
https://support.symantec.com/en_US/contact-support.html
 
Pentru a afla mai multe despre produsele Symantec:
http://www.symantec.com


Baza de cunoștințe: https://support.symantec.com/en_US/touchdown.63745.html
O mare vedere din conversație îmbunătățită atunci când glisați la dreapta la stânga pe un e-mail
Dacă sunteți pe un dispozitiv Android 4.x, veți vedea notificări mai bogate
Sediu pentru 13 limbi

Această versiune a TouchDown este special pentru dispozitive Android 2.x. Gramophone care rulează Acesta este un proces 30 zile pe care le puteți activa prin achiziționarea cheii de licență separat.

Screenshot TouchDown for Smartphones APK

 TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover TouchDown for Smartphones APK Cover
uno de los principales problemas o si ms no la mayor peticin de los usuarios android es que pueda sincronizarse con outlook por qu el pequeo androide our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and comment optimiser les rglages de la batterie un soucis majeur avec les smartphones actuels la consommation batterie nous voulons de la puissance de la juventus tottenham juventus tottenham furia higuain juventus tottenham 2 2 le pagelle hola fernando ests seguro que no es un problema de batera has mirado bien los cables que unen la batera a la placa si todo esto lo has hecho que read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer4.5 stars based on 18204 reviews
web hit counter