Tuesday, February 20, 2018

 Smart AppLock  (App Protect)  APK Download

Smart AppLock (App Protect) APK

87 from - 133.591 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Smart applock app protect 3199 apk download apkplz - Smart applock app protect 3199 download apk for - Smart applock app protector apk download for android - Smart applock app protector apk download free tools - Applock 2 smart app protect for android free download - Smart applock apk 712 free download apk4fun - Smart app lock 712 for android download - Smart applock app protect free android apps download - Smart app lock app protect app download free apps -
Title: Smart AppLock (App Protect)
Author: ThinkYeah Mobile (AppLock & GalleryVault)
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 11 februarie 2018


Download Smart AppLock (App Protect) APK from ThinkYeah Mobile (AppLock & GalleryVault) last update 11 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la SmartAppLock[@]thinkyeah.com Politica de confidențialitate support[@]thinkyeah.com

Smart AppLock (App Protect) ★ The elegant, light and professional App Lock - Smart AppLock ★

-- Unlock with Fingerprint (Only for Samsung devices with Fingerprint scanner) --

Smart AppLock is a tool to lock apps you like, protect you from privacy leak!
It is your great privacy guard and app lock!

With AppLock, you are able to
☆ Lock privacy - lock apps containing privacy content, such as photos, videos(Gallery), short messages(SMS or MMS) and call logs
☆ Lock apps - lock SNS apps, such as Facebook, Whatsapp, Twitter
☆ Lock Incoming Calls
☆ Lock system toggles - lock Wi-Fi toggle & Bluetooth toggle
☆ Lock settings - lock system settings, install/uninstall apps to keep phone away from being messed up by others or kids
☆ Lock markets - lock games and markets to prevent your kids from addicting in games or purchasing in markets without your knowing

Special Features of AppLock:
• Disguise your lock screen to prevent from breaking into your password
• Protect apps with multiple lock types, such as Pattern Lock, PIN lock and Password Lock
• With AppLock home screen widget, one click to toggle lock status
• Custom lock screen style, custom lock screen background
• Light, less memory usage
• Advice you to lock related apps smartly, privacy has never been so safe
• Beautiful UI and easy to use
• No delay auto start after device reboots
• Lock recent history, prevent app screenshot being leaked
• Hide and encrypt pictures and videos with GalleryVault
• Launch locked app within AppLock without password
• Break-in Alerts: Take a photo when someone tries to enter your locked app with an invalid password
• DelayLock: Once unlock any app, no password is required within a delay time
• Unlock with Fingerprint, only for Samsung devices with Fingerprint scanner

----------- FAQ ---------
► How to prevent AppLock being uninstalled by others?
Open AppLock and go to "System Lock" page, then enable "Set as Device Admin". With this feature on, password is required to uninstall or force stop Smart AppLock, your privacy is safer now.

► How to uninstall AppLock?
If you do not have "Set as Device Admin" enabled, you can uninstall AppLock like you do to any other apps.
If you enabled "Set as Device Admin", please disable it first, then uninstall it normally.

► I forgot my password, how to retrieve it?
When you setup the password/pattern the first time, AppLock will ask you to setup a Password Retrieve method: "Email Authentication" or "Question and Answer".
To retrieve password, try to unlock 3 times in any locking screen, then the "Forgot?" button will show. Tap the button to show Retrieve Password panel.
- a. For Email Authentication
Tap "Request Authentication Number" button, the Auth Number will be sent to your auth mail address. Input the Auth Number to reset Password/Pattern.
- b. For Question and Answer
Input the answer to the question you setup before.

► Dose Smart AppLock support iOS platform?
Yes, we have an iOS version "iAppLock" for iOS users, you can visit http://iapplock.thinkyeah.com to get the download or search "iapplock" in Cydia to install.(requires Jailbreaked iOS)

----
Any issue or suggest for AppLock, welcome to send mail to us! SmartAppLock[@]thinkyeah.com
We focus on Privacy Protect, provide the professional AppLock to protect your privacy!

website: http://www.thinkyeah.com
Google+ : https://plus.google.com/105614151477767438997
Facebook: http://www.facebook.com/smartapplock
Twitter: https://twitter.com/thinkyeahapp

Supported languages:
English, Russian, Spanish, Turkish, German, Portuguese, French, Japanese, Korean, Polish, Simplified Chinese, Traditional Chinese. ★, elegant lumina și profesionale App Lock - inteligent AppLock ★

- Deblocare cu amprentă digitală (Numai pentru Samsung dispozitive cu scanner de amprente) -

AppLock inteligent este un instrument pentru a bloca aplicațiile care vă plac, să vă protejați de la scurgeri de confidențialitate!
Este dvs. de garda de confidențialitate mare și de blocare a aplicației!

Cu AppLock, puteti
☆ Blocare vieții private - aplicații de blocare cu conținut de confidențialitate, cum ar fi fotografii, clipuri video (Galerie), mesaje scurte (SMS sau MMS) și jurnalele de apeluri
☆ aplicații Lock - blocare aplicații SNS, cum ar fi Facebook, Whatsapp, Twitter
☆ Blocați apelurile primite
☆ sistem de blocare comutã - blocare Wi-Fi comutați & Bluetooth de comutare
☆ Setări de blocare - setările de sistem de blocare, instalare / dezinstalare de aplicații pentru a ține telefonul departe de a fi dat peste cap de alții sau de copii
☆ piețele de blocare - jocuri de blocare și piețe pentru a preveni copiii de la addicting în jocuri sau de cumpărare de pe piețele fără să știe ta

Caracteristici speciale AppLock:
• Deghizează ecranul de blocare pentru a preveni de la rupere în parola
• Protejați aplicațiile cu mai multe tipuri de blocare, cum ar fi modelul de blocare, de blocare PIN și parola de blocare
• Cu AppLock ecran de start widget, un singur clic pentru a comuta starea de blocare
• Stil ecran de blocare personalizat, blocare personalizat fundal de ecran
• Lumina, utilizarea mai puțină memorie
• Sfaturi pentru a vă bloca aplicațiile legate de inteligent, de confidențialitate nu a fost niciodată atât de sigur
• UI frumos și ușor de utilizat
• Nici o întârziere de pornire automată după repornire a dispozitivului
• Blocați istoria recentă, pentru a preveni scurgerea de aplicații screenshot
• Hide și criptați imagini și clipuri video cu GalleryVault
• Lansarea blocat aplicația respectivă din AppLock fără parolă
• Break-Alerte: Faceți o fotografie atunci când cineva încearcă să intre în aplicația blocat cu o parolă nevalidă
• DelayLock: După ce a debloca orice aplicație, nu este necesară o parolă într-un timp de întârziere
• Deblocare cu amprentă digitală, numai pentru dispozitivele Samsung cu scanner de amprente digitale

----------- FAQ ---------
► Cum de a preveni AppLock de dezinstalare de alții?
Deschideți AppLock și du-te la pagina "System Lock", apoi activați "Setare ca dispozitiv de administrare". Cu această funcție, parola este necesară pentru a dezinstala sau forța opri inteligent AppLock, intimitatea este mai sigur acum.

► Cum să dezinstalați AppLock?
Dacă nu aveți "Setare ca dispozitiv Admin" activat, poți dezinstala AppLock ca tine la orice alte aplicații.
Dacă ați activat "Setare ca administrator de dispozitiv", vă rugăm să-l dezactivați mai întâi, apoi dezinstalați-l în mod normal.

► Mi-am uitat parola, cum să-l recupereze?
"Autentificare e-mail" sau "Intrebare si raspuns": Atunci când configurați parola / model prima dată, AppLock vă va cere să setați o parolă metodă Preluare.
Pentru a recupera parola, încercați pentru a debloca de 3 ori într-un ecran de blocare, apoi "ai uitat?" buton va arăta. Atingeți butonul pentru a afișa panoul de parolă Recuperare.
- A. Pentru autentificare e-mail
   Apăsați "Solicitare de autentificare Număr" buton, numărul Auth va fi trimisă la adresa e-mail autorizare. Introduceți numărul de Auth pentru a reseta parola / model.
- B. Pentru Intrebare si raspuns
   Introduceți răspunsul la întrebarea pe care, înainte de configurare.

► Doza inteligentă iOS platforma de suport AppLock?
Da, avem o versiune iOS "iAppLock" pentru utilizatorii iOS, puteți vizita http://iapplock.thinkyeah.com pentru a obține descărcarea sau de căutare "iapplock" în Cydia pentru a instala. (Necesită Jailbreaked iOS)

----
Orice problemă sau sugerează pentru AppLock, bun venit pentru a trimite e-mail la noi! SmartAppLock[@]thinkyeah.com
Ne concentrăm pe de confidențialitate Protect, oferă AppLock profesionale pentru a vă proteja confidențialitatea!

site-ul web: http://www.thinkyeah.com
Google+: https://plus.google.com/105614151477767438997
Facebook: http://www.facebook.com/smartapplock
Twitter: https://twitter.com/thinkyeahapp

Limbi suportate:
Engleză, rusă, japoneză, coreeană, poloneză, chineză simplificată, chineză tradițională spaniolă, turcă, germană, portugheză, franceză.

Screenshot Smart AppLock (App Protect) APK

 Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover Smart AppLock  (App Protect) APK Cover
smart applock app protect 3199 apk for android comthinkyeahsmartlockfree created by thinkyeah mobile applock galleryvault in tools apps download the smart applock app protect 3199 at aptoide now virus and malware free no extra costs download smart applock app protector apk latest version for samsung huawei xiaomi lg htc lenovo and all other android phones tablets and devices downloaded more than 20 million the origin of applock supporting 31 languages smart applock is an applock or app protector that will lock and protect apps here we provide applock 2 smart app protect v 3186 for android 403 the elegant lightest and most professional app lock smart applock android 51 download smart applock apk file v712 comspprotectorfreeapk lock the app with a password to protect your privacy if someone access your app then take a smart app lock is a security app to set you can password protect specific apps or use other protection methods smart app locks smart applock technologie est smart applock app protect is a kind of tools apps for android 9apps official website provides download and walkthrough for smart applock app protect play free smart app lock app protect secure your smartphone data with smart app lock download smart app lock app protect apk for android4.5 stars based on 37631 reviews
web hit counter