Wednesday, February 21, 2018

 Ringtone Maker  APK Download

Ringtone Maker APK

86 from - 470.515 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Audio mp3 cutter mix converter pro v163 latest apk4free - 4shared free file sharing and storage - A2z apk download apk mod apk android apps games - Android 12 02 2017 - Android full apk juegos aplicaciones mod - Download 3utools 2018218 latest version site title - Ziggy tv free download - Top 100 handy downloads der woche chip - Mcleodgaming - Baixatech baixar programas aplicativos e apks para
Title: Ringtone Maker
Author: Big Bang Inc.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 9 februarie 2018


Download Ringtone Maker APK from Big Bang Inc. last update 9 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la ringtone.sky[@]gmail.com Politica de confidențialitate Chunxiao road, Binjiang District Binjiang District, Hangzhou, 310052 P.R.C.

Ringtone Maker Ringtone Maker is free app creates ringtone, alarms, and notifications from MP3, FLAC, OGG, WAV,AAC(M4A)/MP4, 3GPP/AMR files. You can set the start and ending notes by sliding arrows along the timeline, by pressing Start and End to record the point, or by typing in time stamps.

Features:
Copy, cut and paste. (So you can merge different music files together very easily.)
Fade in/out for mp3.
Adjust volume for mp3.
Preview the Ringtone files and assign to contact.
View a scrollable waveform representation of the audio file at 6 zoom levels.
Set starting and ending points for a clip within the audio file, using an optional touch interface.
Play the selected portion of the audio, including an indicator cursor and auto scrolling of the waveform.
Play anywhere else by tapping the screen.
Save the clipped audio as a new audio file and mark it as Music, Ringtone, Alarm, or Notification.
Record a new audio clip to edit.
Delete audio (with confirmation alert).
Assign a Ringtone directly to a contact, you can also re-assign or delete the Ringtone from contact.
Sort by Tracks, Albums, Artists.
Manage contact Ringtone.

Ringtone save path:
Ringtone: sdcard/ringtones
Notification: sdcard/notifications
Alarm: sdcard/alarms
Music: sdcard/music

AD free version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone.paid

Music not show:
Android system is very slow to update its music database, so it takes time if you just download your music. You can use "Scan" menu of "Ringtone Maker" to force update, then you'll see these music.
Google Play Music can't be display, as Google Play Music hidden its music in special way. Other app can't access it.

Frequently Asked Questions:
http://ringcute.com/faq.html

Tutorial:
http://www.ringcute.com/tutorial.html

Explanation for the permissions:
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.premission.ACCESS_NETWORK_STATE
AD company need read phone state and network state to display and improve there AD quality.
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.WRITE_CONTACTS
After you create the ringtone, there is a choice to assign it to your contact. If you choose this option, the Ringtone Maker need to read your contact data and show them in the list, then you can assign the new ringtone to somebody.
Ringtone Maker will not collect your contact information.
If you still have concern, please use Ringpod. It's same as "Ringtone Maker", but doesn't require Contact permission.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringpod
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
After you save a new Ringtone, the APP need rights to write it to your SD card.

Ringdroid and RingsExtended source code:
http://code.google.com/p/ringdroid/
http://code.google.com/p/apps-for-android/
SoundRecorder:
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/SoundRecorder/
Apache License, Version 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jaudiotagger
http://www.jthink.net/jaudiotagger/

GNU Lesser General Public License
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html Ringtone Maker este aplicație gratuită creează ton de apel, alarme și notificări de la MP3, FLAC, OGG, WAV, AAC (M4A) / MP4, fișiere 3GPP / AMR. Puteți seta începutul și notele care se termină prin alunecare săgeți de-a lungul cronologie, apăsând pe Start și Sfârșit pentru a înregistra punctul, sau prin tastarea în timbre de timp.

Caracteristici:
Copiere, tăiat și pastă. (Deci, puteți combina diferite fișiere de muzică împreună foarte ușor.)
Fade in / out pentru mp3.
Reglare volum pentru mp3.
Previzualizarea fișierele ton de sonerie și alocați pentru a contacta.
Vezi o reprezentare a formei de undă scrolabil fișierului audio la 6 nivele de zoom.
Set de pornire și se termină puncte pentru un clip în cadrul fișierului audio, folosind o interfata touch opțională.
Joaca porțiunea selectată a audio, inclusiv un cursor indicator și derularea automată a formei de undă.
Jucați oriunde altundeva prin atingerea ecranului.
Salvați semnalul audio tăiat ca un nou fișier audio și marcați-l ca muzica, Ton de apel, alarmă sau de notificare.
Înregistrarea unui nou clip audio pentru a edita.
Ștergerea audio (cu confirmare de alertă).
Alocați un ton de apel direct la un contact, puteți, de asemenea, re-atribui sau șterge ton de apel de contact.
Sortare după piese, Albume, Artisti.
Gestionați ton de apel de contact.

Ton de apel calea de a salva:
Ton de apel: sdcard / tonuri de apel
Notificare: sdcard / notificări
Alarma: sdcard / alarme
Muzica: sdcard / muzică

AD versiune gratuită:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringtone.paid

Muzica nu arată:
Sistemul Android este foarte lent pentru a actualiza baza de date de muzică, astfel încât este nevoie de timp, dacă pur și simplu descărcați muzica. Puteți utiliza meniul „Scan“ de „Ringtone Maker“ pentru a forța actualizare, atunci veți vedea aceste muzică.
Google Play Music nu poate fi afișată, ca muzică ascunsă muzica în mod special Google Play. Alte aplicații nu poate accesa.

Întrebări frecvente:
http://ringcute.com/faq.html

Tutorial:
http://www.ringcute.com/tutorial.html

Explicație pentru permisiunile:
android.permission.INTERNET
android.permission.READ_PHONE_STATE
android.premission.ACCESS_NETWORK_STATE
firma AD trebuie să citească starea de telefon și de stat de rețea pentru a afișa și a îmbunătăți calitatea AD acolo.
android.permission.READ_CONTACTS
android.permission.WRITE_CONTACTS
După ce creați tonul de apel, există o alegere de a atribui dvs. de contact. Dacă alegeți această opțiune, Ringtone Maker trebuie să citească datele dvs. de contact și să le arătăm în listă, atunci puteți atribui ton de apel nou pentru cineva.
Ringtone Maker nu va colecta informațiile de contact.
Dacă aveți în continuare îngrijorare, vă rugăm să folosiți Ringpod. Este la fel ca „Ringtone Maker“, dar nu are nevoie de contact permisiune.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herman.ringpod
android.permission.WRITE_SETTINGS
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
După ce salvați un ton de apel nou, APP nevoie de drepturi să-l scrie pe cardul SD.

Ringdroid și sursa RingsExtended cod:
http://code.google.com/p/ringdroid/
http://code.google.com/p/apps-for-android/
SoundRecorder:
https://android.googlesource.com/platform/packages/apps/SoundRecorder/
Licența Apache, versiunea 2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html

Jaudiotagger
http://www.jthink.net/jaudiotagger/

GNU Licența publică generală restrânsă
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

Screenshot Ringtone Maker APK

 Ringtone Maker APK Cover Ringtone Maker APK Cover Ringtone Maker APK Cover Ringtone Maker APK Cover Ringtone Maker APK Cover Ringtone Maker APK Cover
the most powerful and complete audio editor it has all the features you would ever want in an audio editor trim audio mp3 cutter for ringtones merge two or online file sharing and storage 15 gb free web space easy registration file upload progressor multiple file transfer fast download download apk a2z apk mod apk xapk mod apps mod games android application free android app android apps android apk android 12 02 2017 descargar mod apk juegos para android aplicaciones temas live wallpaper noticias novedades hack todo gratis download 3utools 2018218 download 3utools 2018218 latest version 3utools 2018218 is a done in one windows based application made to deal with download ziggy tv free dont let the name of ziggy tv fool you this amazing software is more than just an internet tv streamer it offers many other functions yabeat apk android app 013 de mit der kostenlosen apk yabeat fr android laden sie ihre lieblings videos und musik bei youtube vimeo und co heru entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway show box apk showbox apk um dos aplicativos mais divertidos para transmitir filmes vpn master premium apk verso muito boa para ter uma vpn de alta qualidade e4.5 stars based on 748 reviews
web hit counter