Monday, February 19, 2018

 Quiz Superbuzzer 2  APK Download

Quiz Superbuzzer 2 APK

82 from - 23.646 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - - - - - - - - -
Title: Quiz Superbuzzer 2
Author: Gerwin Software
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 iunie 2017


Download Quiz Superbuzzer 2 APK from Gerwin Software last update 16 iunie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support.sb.android[@]gerwinsoftware.com Politica de confidențialitate GERWIN, les pleiades I, bat B, 860 rue Rene Descartes, 13857 Aix en Provence, FRANCE

Quiz Superbuzzer 2 An even more fun version of Superbuzzer, the LIVE MULTIPLAYER QUIZ with 3.5 million players, featuring live THEMED QUIZZES and fab NEW GRAPHICS!

-> Play against 5 real players in real-time! Smash the buzzer before the others do and win the game!
-> Speed, strategy, excitement – there’s no end to the challenges that await you here!
-> Five levels of difficulty to suit all levels of general knowledge, from "Classic" to "All Stars"!
-> Play against friends or random opponents on iPhone or iPad!

WHAT'S NEW ON SUPERBUZZER 2?

* QUIZ OF THE DAY! Each day of the week is assigned a particular area of general knowledge - History and Geography, Media and Entertainment, Movies, Art and Literature, Sport, Music, or Science and Nature - so you can shine in quizzes focusing on your special subject. In no time at all, you'll be joining the All Stars!

* THEMED QUIZZES! Choose a topic that grabs you from a selection of 80 including Football, Asian Countries, Cookery, Video Games, Ancient History, Sci-fi, Maths, Celebrities and many more. Then invite friends or strangers to join you for a live trivia in your specialist subject.

* DIFFERENT VISUALS for each level, so your environment changes as you move up through the grades.

* BETTER AVATARS. Improved graphics and an avatar editor so you can customize every aspect of your avatar.

Other features:

CROSS-PLATFORM EXPERIENCE
Play in real-time against friends and random opponents, regardless of whether they play SUPERBUZZER Trivia Quiz Game on Android, Facebook, iPhone or iPad. This is multiplayer game experience at it’s best.

WEEKLY COMPETITIONS & HIGH-SCORE LISTS
New competitions start every Monday. Compete against your friends and take the lead in the high-score lists. Free games are the reward for the best quizzers! Compare yourself with your friends and SUPERBUZZER players all over the world in our high-score lists. Become the BUZZER CHAMPION!

UNLOCK A VARIETY OF TROPHIES/BADGES
There are over 100 trophies waiting to be unlocked. The more you win, the more you can decorate your profile with new titles, buzzers, gloves, and themes.

Are you a member of our Facebook community? Join us at https://www.facebook.com/Superbuzzer

If you are having technical issues or if you have any questions, we're here to help. Please send us an email to: support[@]thesuperbuzzer.com or use our support website: http://support.gerwinsoftware.com

Please Note:
SUPERBUZZER is completely free to play, however you can buy credits for real money. If you don't want to use this feature, please disable in-app purchases in your device's settings. O versiune chiar mai distractiv de Superbuzzer, LIVE MULTIPLAYER testul cu 3,5 milioane de jucători, oferind vii tematice teste și GRAPHICS NOU fab!

-> Joaca impotriva 5 jucători reali in timp real! Sparge soneria înainte celorlalți face și de a câștiga jocul!
-> Speed, strategie, emoție - nu există nici un capăt la provocările cu care vă așteaptă aici!
-> Cinci nivele de dificultate pentru a se potrivi toate nivelurile de cunoștințe generale, de la "Classic" pentru "All Stars"!
-> Joaca impotriva prietenilor sau adversarii aleatorii pe iPhone sau iPad!

Ce este nou pe SUPERBUZZER 2?

* QUIZ ZILEI! În fiecare zi a săptămânii este atribuit un anumit domeniu de cunoștințe generale - Istorie și Geografie, media și divertisment, filme, artă și literatură, sport, muzica, sau Stiinta si natura - astfel încât să poată străluci în teste cu accent pe subiect special. In cel mai scurt timp, la toate, veți fi aderarea la All Stars!

* Tematice teste! Alege un subiect care te apucă dintr-o selecție de 80, inclusiv Fotbal, țările din Asia, Culinarie, jocuri video, istorie veche, Sci-Fi, matematica, Celebritati si multe altele. Apoi invita prietenii sau străini să vi se alăture pentru o trivia direct în subiect de specialitate.

* vizuale diferite pentru fiecare nivel, astfel încât modificările mediului ca vă deplasați în sus prin notele.

* avatare mai bune. Grafică îmbunătățită și un editor avatar, astfel încât să puteți personaliza fiecare aspect al avatar.

Alte caracteristici:

Cross-platform EXPERIENTA
Joacă în timp real împotriva prietenilor și adversarilor aleatorii, indiferent dacă acestea joacă SUPERBUZZER Trivia Quiz joc pe Android, Facebook, iPhone sau iPad. Aceasta este experiența de joc multiplayer la ea cel mai bine e.

COMPETIȚII SĂPTĂMÂNAL și LISTE HIGH-SCORE
Noi competitii începe fiecare zi de luni. Concura împotriva prietenilor tăi și să preia conducerea în listele de mare scor. Jocuri gratuite sunt recompensa pentru cele mai bune quizzers! Compara-te cu prietenii tăi și jucătorii SUPERBUZZER peste tot în lume în listele noastre de înaltă scorul. Deveni BUZZER campion!

DEBLOCARE O VARIETATE DE trofee / ECUSOANE
Există peste 100 de trofee care așteaptă să fie deblocat. Veți câștiga mai mult, cu atât mai mult vă puteți decora profilul cu titluri noi, sonerii, mănuși, și teme.

Esti un membru al comunitatii noastre de Facebook? Alături de noi la https://www.facebook.com/Superbuzzer

Dacă aveți probleme tehnice sau dacă aveți întrebări, suntem aici pentru a vă ajuta. Va rugam sa ne trimiteti un e-mail la: support[@]thesuperbuzzer.com sau de a folosi site-ul nostru suport: http://support.gerwinsoftware.com

Vă Rugăm Să Rețineți:
SUPERBUZZER este complet gratuit pentru a juca, însă puteți cumpăra credite pentru bani reali. Dacă nu doriți să utilizați această caracteristică, vă rugăm să dezactivați achiziții în aplicație în setările dispozitivului.

Screenshot Quiz Superbuzzer 2 APK

 Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover Quiz Superbuzzer 2 APK Cover
4.5 stars based on 29525 reviews
web hit counter