Wednesday, February 21, 2018

 [Premium] RPG Asdivine Dios  APK Download

[Premium] RPG Asdivine Dios APK

90 from - 1.227 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - - - - - - - - -
Title: [Premium] RPG Asdivine Dios
Author: KEMCO
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 martie 2016


Download [Premium] RPG Asdivine Dios APK from KEMCO last update 9 martie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]kemco.jp Politica de confidențialitate 2F 6-10-3 Saijo-Shitami, Higashihiroshima-shi, Hiroshima Pref., 739-0047, JAPAN

[Premium] RPG Asdivine Dios SPECIAL PRICE
38% OFF(USD 7.99 -> USD 4.99)!!!

Welcome to the new Asdivine and get ready as a tale about divine encounters with mankind and mankind's encounters with the divine is about to unfold...

Purchase the Premium Edition of Asdivine Dios and receive 1000 in-app points as a bonus!
* A "Freemium" Edition that can be played to the end as well is also available for download! For more information, check out "Asdivine Dios" on the web!

An Adventure of Divine Proportions!
Among the many worlds the deities have created, there is one world that abounds with life known as Asdivine. But when a spate of disturbances erupts across the globe and an ever spreading murk threatens to destroy it, Izayoi, the deity of Asdivine himself, takes up his cause to save the world he created with his own hands. Unfortunately, suffering from a loss of his own divine powers, is there any hope he can he succeed? Find out as the curtain raises on this adventure of divine proportions!

A New Benchmark in Quality
Following in the footsteps of the critically acclaimed Asdivine Hearts, Asdivine Dios further enhances its palette of visual expressions. While still maintaining the beauty of the original 2D artwork, some of the most fluid character motion and bold effects ever seen in a handheld RPG have been realized with amazing results!

Bigger and Better than Ever Before!
Boasting a voluminous story, an expansive world, treasure filled dungeons, exciting battles, weapon creation, and more… the all-inclusive RPG experience is finally here! Not only does quality, but content also goes hand in hand as players are now able to customize weapons and even combine magic and skills to rack up damage to new heights!

Plus, with more options than ever before, battling it out with hordes of foes has never been so fulfilling! But wait, that's not all! In Asdivine Dios, limitless enemies and loot, a multitude of subquests, and even bosses that will blow your mind await!

*Asdivine Dios can also be enjoyed in its entirety without the need for additional purchases. While in-app-purchase content requires additional fees, it is not necessary for finishing the game.
*The actual price might differ depending on the region.


[Supported OS]
- 2.3 to 5.1
[Supported Screens]
- HVGA(320x480) and up
[Game Controller]
- Optimized
[SD Card Storage]
- Enabled
[Languages]
- English, Japanese
[Non-Supported Devices]
This app has generally been tested to work on any mobile device released in Japan. We cannot guarantee full support on other devices.

Your use of the application constitutes your acceptance of the following EULA:
http://kemco.jp/eula/eula_EN.html

Get the latest information!
[Newsletter]
http://kemcogame.com/c8QM
[Facebook page]
http://www.facebook.com/kemco.global

(C)2015 KEMCO/EXE-CREATE PREȚ SPECIAL
38% OFF (USD 7,99 -> USD 4,99) !!!

Bun venit la noua Asdivine si pregateste-te ca o poveste despre întâlnirile divine cu omenirea și întâlnirile omenirii cu divinitatea este pe cale să se desfășoare ...

Achiziționarea Premium Edition a Asdivine Dios și pentru a primi 1000 de puncte în aplicație ca un bonus!
* A Edition "Freemium", care poate fi jucat la sfârșitul cât de bine este, de asemenea, disponibil pentru descărcare! Pentru mai multe informații, consultați "Asdivine Dios" pe web!

O aventură a proporțiilor Divine!
Printre cele mai multe lumi divinităților au creat, există o lume care abundă în viața cunoscută sub numele de Asdivine. Dar atunci când un val de perturbări erupe în întreaga lume și o obscuritate vreodată răspândire amenință să-l distrugă, Izayoi, dumnezeirea lui Asdivine însuși, preia cauza lui pentru a salva lumea pe care a creat cu propriile sale mâini. Din păcate, care suferă de o pierdere a propriilor sale puteri divine, există vreo speranță că poate să reușească? Lucruri ca cortina ridică în această aventură de proporții divine!

Un nou standard de calitate
În urma pe urmele foarte apreciat de critici Asdivine Hearts, Asdivine Dios îmbunătățește în continuare paleta de expresii vizuale. În timp ce încă menține frumusețea opera de arta 2D originale, unele dintre efectele de mișcare și caracterul îndrăzneț cel mai fluid văzut vreodată într-un RPG de mână au fost realizate cu rezultate uimitoare!

Mai mare și mai bine decât oricând înainte!
Dispunând de o poveste voluminos, o lume expansivă, comoara umplut temnițe, lupte incitante, crearea de arme, și mai mult ... experiența RPG all inclusive este în sfârșit aici! Nu numai că are o calitate, dar conținutul de asemenea, merge mână în mână, ca jucători sunt acum posibilitatea de a personaliza arme și chiar combina magia și abilitățile pentru a raft până daune la noi culmi!

În plus, cu mai multe opțiuni decât oricând înainte, luptându-l cu hoardele de dușmanii nu a fost niciodată atât de împlinită! Dar stați puțin, asta nu e tot! În Asdivine Dios, dușmani nelimitate și prada, o multitudine de subquests, și chiar sefii care va sufla mintea ta așteaptă!

* Asdivine Dios poate fi, de asemenea, sa bucurat în întregime, fără a fi nevoie de alte achiziții. În timp ce în aplicație-cumpărare conținut necesită taxe suplimentare, nu este necesar pentru terminarea jocului.
* Prețul real poate diferi în funcție de regiune.


[Sisteme de operare suportate]
- 2.3-5.1
[Ecrane acceptate]
- HVGA (320x480) și în sus
[Controlor de joc]
- Optimizarea
[SD Card de stocare]
- Activat
[Limbă]
- Engleză, japoneză
[Non-Dispozitive suportate]
Aplicația a fost, în general, testat pentru a lucra pe orice dispozitiv mobil lansat în Japonia. Nu putem garanta sprijin deplin pe alte dispozitive.

Utilizarea de către dvs. a cererii constituie acceptarea de către dvs. a următorului EULA:
http://kemco.jp/eula/eula_EN.html

Obțineți cele mai recente informații!
[Buletin informativ]
http://kemcogame.com/c8QM
[Pagina de Facebook]
http://www.facebook.com/kemco.global

(C) 2015 KEMCO / EXE-CREATE

Screenshot [Premium] RPG Asdivine Dios APK

 [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover [Premium] RPG Asdivine Dios APK Cover
4.5 stars based on 57487 reviews
web hit counter