Monday, February 19, 2018

 Piano Chord, Scale, Progression Companion  APK Download

Piano Chord, Scale, Progression Companion APK

89 from - 11.333 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - Download updatestar updatestar - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Dictionarys list of every word of the year - - - - - -
Title: Piano Chord, Scale, Progression Companion
Author: Songtive
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 4 ianuarie 2018


Download Piano Chord, Scale, Progression Companion APK from Songtive last update 4 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la pianocompanion.android[@]songtive.com Politica de confidențialitate Strelnieku str. 13-2 Riga LV1010 Latvia

Piano Chord, Scale, Progression Companion Piano Companion is a flexible piano chords and scales dictionary with user libraries and reverse mode with a flexible chord progression builder. If you can’t remember the name of a chord or scale, this app helps you to find it by keys. For example, just press C, G and you will get C Major as the first chord in the search result. If you don’t see a chord, you can create a custom chord and use it for chord charts or your user library.

The Piano Companion app shows chord and scale notes, degrees, fingering for both hands in major and minor scales – and you can contribute your own custom fingering too. Additionally, you can listen how a scale or chord sounds in the loop or arpeggiated. You can see the list of compatible chords in the selected scale or list of compatible scales for a selected chord.

The app helps you to experiment with different chord progressions using our Chord Progression Builder using relative or common chords.

Key features:

- 1500+ piano chords, up to 6th inversions such as: major, minor, diminished, augmented, sevenths, etc.
- 10,000+ scales, such as: major, minor, chromatic, pentatonic, blues, etc.
- Chord Progression builder with scale patterns (chord sequencer)
- Interactive Circle of Fifths
- Ability to input your own custom chords and organize your own chord charts and library
- External MIDI keyboard support for reverse mode
- MIDI output (iOS) with ability to connect your favorite DAW with Piano Companion
- List of available chords in Circle of Fifths
- Popular key notations: English, Italian, German, Japanese, Russian, etc.
- Shows chord and scale on the staff with treble and bass clef
- Displays compatible scales’ chords
- Displays similar and relative scales
- Analytical labels: Secondary Dominant and Secondary Leading-Tone
- Common degrees: Tonic, Supertonic, Mediant, Subdominant, Dominant, Submediant, Leading tone (in Major scale) / Subtonic (in Natural Minor Scale)
- Displays compatible chords’ scales
- Ability to create custom chords or modify existing ones
- Audio support: ability to play chord in the loop or arpeggio; ability to play scale in the loop
- Arpeggio in the chord progressions
- Relative scale suggestions
- Relative chords in chord progressions
- You can create your own scale fingering and have the ability to use community scale fingerings
- User libraries with ability to add scale or chord
- You can create your own chord libraries and chord charts
- Ability to create favorite scales

Prompt support from the Piano Companion Team is guaranteed! We would also be happy to hear your suggestions for Piano Companion.

Follow us on

Twitter: http://twitter.com/pianocompanion
Facebook: http://facebook.com/PianoCompanion
Google+: https://plus.google.com/112151838811905661920

Have questions? Community forum: http://forums.songtive.com or contact us at: support[@]songtive.com Piano Companion este un sistem flexibil acorduri de pian și cântare dicționar cu biblioteci de utilizator și modul inversă cu un constructor de progresie coardă flexibilă. Dacă nu vă puteți aminti numele unei coardă sau la scară, această aplicație vă ajută să-l găsiți de chei. De exemplu, trebuie doar să apăsați C, G și veți obține C Major ca prima coardă în rezultatul căutării. Dacă nu vedeți o coardă, puteți crea un coardă personalizat și să-l utilizați pentru diagrame coardă sau biblioteca dvs. de utilizator.

Aplicația de pian Companion arată coardă și la scară note, grade, atingere cu degetul pentru ambele mâini în scale majore și minore - și vă puteți contribui propria atingere cu degetul personalizat de asemenea. În plus, puteți asculta modul în care o scală sau coardă sunete în bucla sau arpeggiated. Puteti vedea lista de acorduri compatibile în scala sau lista de cântare compatibile selectate pentru o coardă selectată.

Aplicația vă ajută să experimentați cu diferite progresii coardă cu ajutorul nostru Chord Progression Builder folosind corzile sau relative comune.

Caracteristici cheie:

- Coarde pian peste 1500, până la inversiunile a 6 , cum ar fi: majore, minore, diminuat, majorat, șeptimi, etc.
- 10.000+ scale , cum ar fi: majoră, minoră, cromatică, pentatonic, blues, etc.
- Constructor Chord progresie cu modele la scara (coardă de secvențiere)
- Interactive Cercul de cincimi
- Capacitatea de intrare propriile dvs. de acorduri personalizate și organiza diagrame coardă proprii și bibliotecă
- suport extern MIDI tastatură pentru mersul înapoi
- Ieșire MIDI (iOS), cu capacitatea de a conecta preferat DAW cu pian Companion
- Lista de coarde disponibile în Cercul de cincimi
- notatii cheie populare: engleză, italiană, germană, japoneză, rusă, etc.
- Arată coardă și scara pe personalul cu Clef înalte și bas
- Afișează acorduri de cântare compatibile "
- Afișează scale similare și relative
- Etichete analitice: Secundar dominant și secundar Leading-Tone
- Grade comune: tonice, Supertonic, Mediant, subdominante, dominant, Submediant, tonul Leading (la scara major) / Subtonic (în Natural Minor Scale)
- Afișează scale polifonice compatibile "
- Abilitatea de a crea coarde personalizate sau modifica pe cele existente
- Suport audio: abilitatea de a juca coardă în bucla sau arpeggio; capacitatea de a juca la scară în buclă
- Arpeggio în progresiile coardă
- sugestii relative la scară
- Coardele relative în progresii coardă
- Puteți crea propria atingere cu degetul la scară și au capacitatea de a utiliza digitații scară comunitară
- Biblioteci utilizator, cu posibilitatea de a adăuga la scară sau de coardă
- Puteți crea propriile biblioteci coardă și diagrame coardă
- Capacitatea de a crea scale favorite

sprijin prompt de la pian Companion echipa este garantat! De asemenea, ne-ar fi fericit să aud sugestiile dvs. pentru pian Companion.

Urmați-ne pe

Twitter: http://twitter.com/pianocompanion
Facebook: http://facebook.com/PianoCompanion
Google+: https://plus.google.com/112151838811905661920

Aveți întrebări ? Community Forum: http://forums.songtive.com sau contactați-ne la: support[@]songtive.com

Screenshot Piano Chord, Scale, Progression Companion APK

 Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover Piano Chord, Scale, Progression Companion APK Cover
download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 74246 reviews
web hit counter