Sunday, February 18, 2018

 osmino Wi-Fi: free WiFi  APK Download

osmino Wi-Fi: free WiFi APK

83 from - 133.671 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - - - - - - - - -
Title: osmino Wi-Fi: free WiFi
Author: RIWW
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 februarie 2018


Download osmino Wi-Fi: free WiFi APK from RIWW last update 6 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la feedback[@]osmino.com Politica de confidențialitate Россия, Москва, ул.Вятская, д.49

osmino Wi-Fi: free WiFi osmino WiFi - provides you with access to fast and free internet wherever you are. The unique Wi-Fi manager to accomplish automatic connection to free Wi-Fi and to share public hotspots or private Wi-Fi hotspot passwords across the world. You turn on the automatic search and connection to open Wi-Fi networks by one tap. Neither any settings nor complicated terms.
You can check the nearest public networks on our Wi-Fi hotspot map.

We provide access to wifi hotspots details around the world WITHOUT HAVING TO CONNECT TO THE INTERNET. You can find a wifi point right around you on the streets and in different places with the help of augmented reality.

You get an automatic access to available Wi-Fi. Without having to know any parameters and network settings – osmino WiFi will do it for you.

You can also share the password to a known Wi-Fi network and make it available to other osmino WiFi users, just select "Share" and agree by ticking checkbox.

Staying connected on the go has never been easier! osmino WiFi is an innovative solution to find free Wi-Fi hotspots anywhere in the world. You are able to view augmented pinpoints of free hotspots around you. No surprise the App is an absolute success among travellers!

To access the wifi hotspots database whenever and wherever you are without having to connect to the Internet you can download the data to your device and use the augmented reality. Place your phone on the space around you and you will see where, how far away from you is the nearest hotspot, its name, users’ reviews of the connection speed and the location comfort rating.In osmino WiFi you can follow your cellular and wifi traffic, connection statistics and speed test.

osmino WiFi: Free WiFi is a great way to improve the quality of communication through Viber, Skype, WhatsApp, ICQ and other instant messenger services and VoIP, 3G when the signal is not strong enough, or if you do not want to incur additional costs for mobile 3G Internet. Use social networks Facebook, VKontakte , Twitter and Instagram with osmino WiFi easier and cheaper, this app will allow you to get an opportunity to significantly increase the speed of the Internet connection of your smartphone or tablet. Video calling, voice, streaming video, downloading movies and music, or just surfing the sites - all this will be made much easier if you have installed a mobile application osmino WiFI: Free WIFI.

Information about public hotspots is automatically set on map, according to the data received from users’ devices. When you connect to any public network we receive on our server the network location, name and access settings and automatically show it on the map.
When you share some private network password the hotspot we be automatically added on the map as well.
So we create the use-proven public Wi-Fi hotspots map based on users’ data. The more users subscribe to osmino, the more disposable wifi hotspots there are on the map.

Heading for a new place? Going abroad? Don’t want to pay for roaming? Then discover available Wi-Fi hotspots in point of your destination on Wi-Fi map. Enjoy your trip and free and fast internet across the world.

Warning!
It's not a Wi-Fi hacker app!

There are already nearly 20 000 000 wifi hotspots on osmino map in more than 50 countries:
More than 3 000 000 hotspots in USA
Over 3 000 000 wifi hotspots in Korea
Nearly 600 000 hotspots in Mexico and over 400 000 in Brazil
more than 1.5 million hotspots with passwords in Russia
about 170 thousand wifi hotspots in Ukraine
400 000 hotspots on the map of Italy,
200 000 on the map of Spain,
France has more than 550,000 hotspots,
Germany - 350 000
about 100 000 wifi hotspots in India
more than 700 000 wifi spots in Vietnam,
about 100 000 wifi networks in Poland,
100 000 hotspots in Indonesia and Turkey in each,
more than 550 000 wifi hotspots with passwords on Japan map.

If osmino WiFi doesn’t run on you device or there are any bugs, please, contact us at feedback[@]osmino.com osmino WiFi - vă oferă acces la internet rapid și gratuit oriunde te afli. Unic Managerul Wi-Fi pentru a realiza o conexiune automată să Wi-Fi hotspot-uri și de a împărtăși public sau privat parole hotspot Wi-Fi în întreaga lume. Porniți căutarea automată și conexiunea pentru a deschide rețele Wi-Fi de către un robinet. Nici orice setări complicate. Nici termeni
Puteți verifica apropiere rețelele publice de pe harta hotspot Wi-Fi.

Noi oferim acces la detalii hotspot-uri WiFi din întreaga lume, fără a vă conecta la Internet. Puteți găsi un punct WiFi chiar în jurul valorii de tine pe stradă și în locuri diferite, cu ajutorul realitate augmentată.

Ai un acces automat la Wi-Fi. Fără să știe orice parametri și setările de rețea - osmino WiFi se va face pentru tine.

Asemenea, puteți împărtăși parola la o rețea Wi-Fi cunoscut și o pune la dispoziția altor utilizatori osmino WiFi, selectați "Share", și sunt de acord prin bifarea căsuței.

Staying conectat în deplasare nu a fost niciodată mai ușoară! osmino WiFi este o soluție inovatoare pentru a găsi gratuit hotspot-uri Wi-Fi oriunde în lume. Puteti vedea vârfuri ascuțite, augmentată de hotspot-uri gratuite în jurul tău. Nici o surpriza App este un succes absolut în rândul călătorilor!

Pentru a accesa baza de date hotspot-uri WiFi ori de câte ori și oriunde te afli, fără să se conecteze la Internet puteți descărca datele pe dispozitiv și de a folosi realitate augmentată. Așezați telefonul pe spatiul din jurul tău și vei vedea unde, cât de departe de tine este cel mai apropiat hotspot, numele său, comentarii utilizatorilor de viteza de conectare și rating.In confort locație osmino WiFi puteți urmări wifi mobil și trafic, statistici de conectare și de testare viteza.

osmino WiFi: WiFi gratuit este o modalitate foarte bună de a îmbunătăți calitatea comunicării prin Viber, Skype, WhatsApp, servicii de mesagerie ICQ si alte instantanee și VoIP, 3G atunci când semnalul nu este suficient de puternic, sau dacă nu doriți să suporte costuri suplimentare pentru Internet mobil 3G. Utilizați rețele sociale Facebook, Vkontakte, Twitter și Instagram cu osmino WiFi ușor și mai ieftin, această aplicație vă va permite să obțineți o oportunitate de a crește în mod semnificativ viteza de conexiunea la Internet de smartphone sau tableta. Apeluri video, de voce, video streaming, descărcarea de filme și muzică, sau doar navigarea site-urile - toate acestea vor fi mult mai ușor dacă ați instalat un telefon WiFi cerere osmino: WiFi gratuit.

Informații despre hotspot-uri publice este setat automat pe harta, conform datelor primite de la dispozitive utilizatorilor. Când vă conectați la orice rețea publică primim pe serverul nostru locația de rețea, numele și accesa setările și automat arătați-pe hartă.
Când vă împărtășesc câteva parola rețea privată hotspot am fi adăugate automat pe harta, de asemenea.
Așa că am crea dovedit uz public Wi-Fi hotspot-uri harta pe baza datelor utilizatorilor. Cei mai mulți utilizatori abonați la osmino, de hotspot-uri WiFi mai de unică folosință sunt pe hartă.

Rubrica pentru un nou loc? Merg in strainatate? Nu doresc să plătească pentru serviciile de roaming? Apoi descoperi disponibile hotspot-uri Wi-Fi în punctul de destinație pe harta Wi-Fi. Bucurați-vă de călătoria ta și acces gratuit la internet și rapid în întreaga lume.

Atentionare!
Nu e un hacker aplicație Wi-Fi!

Există deja aproape 20 000 000 hotspot-uri WiFi pe osmino hartă în peste 50 de țări:
Mai mult de 3 000 000 de hotspot-uri în Statele Unite ale Americii
Peste 3 000 000 hotspot-uri WiFi din Coreea
Aproape 600 000 de hotspot-uri în Mexic și în peste 400 000 de companii din Brazilia
mai mult de 1,5 milioane de hotspot-uri cu parole din Rusia
despre 170000 hotspot-uri WiFi în Ucraina
400 000 de hotspot-uri pe harta de Italia,
200 000 pe harta Spain,
Franța are mai mult de 550.000 de hotspot-uri,
Germania - 350 000
aproximativ 100 000 de hotspot-uri WiFi din India
mai mult de 700 000 de locuri de WiFi din Vietnam,
aproximativ 100 000 de rețele Wi-Fi în Polonia,
100 000 de hotspot-uri din Indonezia și Turcia în fiecare,
mai mult de 550 000 de hotspot-uri WiFi cu parole pe hartă. Japonia

Dacă osmino WiFi nu se execută pe tine dispozitiv sau există bug-uri, vă rugăm, contactați-ne la feedback[@]osmino.com

Screenshot osmino Wi-Fi: free WiFi APK

 osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover osmino Wi-Fi: free WiFi APK Cover
4.5 stars based on 72859 reviews
web hit counter