Sunday, February 18, 2018

 Offline Survival Manual  APK Download

Offline Survival Manual APK

93 from - 14.140 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - League of war mercenaries mod apk 8223 andropalace - Icefilmsinfo globolister - Alton browns thanksgiving turkey survival guide - Mcleodgaming - Mobirise free website builder software - The pixel 2 uses fused video stabilization and the - >> - Webcam top downloads chip - Werbeblocker top downloads chip - Watch32 watch movies online free in hd at watch32
Title: Offline Survival Manual
Author: ligi
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 7 august 2017


Download Offline Survival Manual APK from ligi last update 7 august 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la marcus.bueschleb[@]googlemail.com

Offline Survival Manual This is a Survival Manual which is fully working offline (which is important to survive in a case of some extreme situation)
It contains info on how to make fire, build a shelter, find food, heal and other useful content in a case of emergency.

But it does not have to be used in emergency situations only - it can be also useful for trips to the outdoors, hiking, camping, learning about nature and yourself truly. This is not only fun, but you can also train skills (make fire, build shelter, ..) you might need in a catastrophy. Some things work best with practice in a relaxed environment - then you also have time for some experiments.

Refugees are also welcome to use this app to prepare and guide them for their dangerous journey. Although I hope we as humans come to sense and stop the wars so that people do not have to flee and be afraid.

Background:

In the midst of the current political situation (A dangerous man as president of a big nuclear power nation) I had to prepare for doomsday scenarios and was searching for a good Survival Guide that I can use offline.
There where some but none of them where really good & fitting. Also there was none free software ( FOSS ) on FDroid. Hence I was writing this Software. You can find the source-code on github: https://github.com/ligi/SurvivalManual
Pull requests are welcome!
If you have improvements regarding the content or want to help translate you can use the wiki: https://github.com/ligi/SurvivalManual/wiki

You will find this content:

PSYCHOLOGY
- A Look at Stress
- Natural Reactions
- Preparing Yourself

PLANNING AND KITS
- Importance of Planning
- Survival Kits

BASIC MEDICINE
- Requirements for Maintenance of Health
- Medical Emergencies
- Lifesaving Steps
- Bone and Joint Injury
- Bites and Stings
- Wounds
- Environmental Injuries
- Herbal Medicines

SHELTER
- Primary Shelter—Uniform
- Shelter Site Selection
- Types of Shelters

WATER PROCUREMENT
- Water Sources
- Still Construction
- Water Purification
- Water Filtration Devices

FIRE
- Basic Fire Principles
- Site Selection and Preparation
- Fire Material Selection
- How to Build a Fire
- How to Light a Fire

FOOD PROCUREMENT
- Animals for Food
- Traps and Snares
- Killing Devices
- Fishing Devices
- Cooking and Storage of Fish and Game

SURVIVAL USE OF PLANTS
- Edibility of Plants
- Plants for Medicine
- Miscellaneous Uses of Plants

POISONOUS PLANTS
- How Plants Poison
- All About Plants
- Rules for Avoiding Poisonous Plants
- Contact Dermatitis
- Ingestion Poisoning

DANGEROUS ANIMALS
- Insects and Arachnids
- Leeches
- Bats
- Venomous Snakes
- Snake-Free Areas
- Dangerous Lizards
- Dangers in Rivers
- Dangers in Bays and Estuaries
- Saltwater Dangers
- Other Dangerous Sea Creatures

FIELD-EXPEDIENT WEAPONS, TOOLS, AND EQUIPMENT
- Staffs
- Clubs
- Edged Weapons
- Other Expedient Weapons
- Cordage and Lashing
- Rucksack Construction
- Clothing and Insulation
- Cooking and Eating Utensils

DESERT
- Terrain
- Environmental Factors
- Need for Water
- Heat Casualties
- Precautions
- Desert Hazards

TROPICAL
- Tropical Weather
- Jungle Types
- Travel Through Jungle Areas
- Immediate Considerations
- Water Procurement
- Food
- Poisonous Plants

COLD WEATHER
- Cold Regions and Locations
- Windchill
- Basic Principles of Cold Weather Survival
- Hygiene
- Medical Aspects
- Cold Injuries
- Shelters
- Fire
- Water
- Food
- Travel
- Weather Signs

SEA
- The Open Sea
- Seashores

EXPEDIENT WATER CROSSING
- Rivers and Streams
- Rapids
- Rafts
- Flotation Devices
- Other Water Obstacles
- Vegetation Obstacles

FIELD-EXPEDIENT DIRECTION FINDING
- Using the Sun and Shadows
- Using the Moon
- Using the Stars
- Making Improvised Compasses
- Other Means of Determining Direction Acesta este un Supraviețuire manuală care este complet lucrați offline (ceea ce este important pentru a supraviețui într-un caz de o anumită situație extremă)
Acesta conține informații despre cum să facă foc, să construiască un adăpost, găsi hrană, vindeca și alte tipuri de conținut util într-un caz de urgență.

Dar nu trebuie să fie utilizate doar în situații de urgență - poate fi, de asemenea, util pentru excursii la aer liber, drumetii, camping, învățând despre natura și tine cu adevărat. Acest lucru nu este doar distractiv, dar te poți antrena, de asemenea, abilități (a face foc, să construiască adăpost, ..) ar putea avea nevoie de o catastrofa. Unele lucruri funcționează cel mai bine cu practica intr-un mediu relaxat - atunci, de asemenea, timp pentru unele experimente.

Refugiați sunt, de asemenea, de bun venit pentru a utiliza această aplicație pentru a pregăti și de a le ghida pentru călătoria lor periculoase. Desi eu speram ca oamenii vin să simtă și să oprească războaiele, astfel încât oamenii nu trebuie să fugă și să fie frică.

Background:

În mijlocul situației politice actuale (un om periculos ca președinte al unei mari națiuni de putere nucleară) a trebuit să se pregătească pentru scenarii apocaliptice și a fost în căutarea unui bun Ghid de supraviețuire pe care le pot folosi offline.
Acolo unde unii, dar nici unul dintre ei în cazul în care într-adevăr bun și montare. De asemenea, nu a existat nici unul software liber (FOSS) pe FDroid. De aceea am scris acest software. Puteți găsi codul sursă pe GitHub: https://github.com/ligi/SurvivalManual
solicitări Pull sunt binevenite!
Dacă aveți îmbunătățiri în ceea ce privește conținutul sau doriți să vă ajute cu traducerea, puteți utiliza wiki: https://github.com/ligi/SurvivalManual/wiki

Veți găsi acest conținut:

PSIHOLOGIA
- O Uită-te la stres
- Reacții naturale
- Pregătirea-te

PLANNING ȘI SETURI
- Importanța planificării
- Kituri de supraviețuire

BASIC MEDICINE
- Cerințe pentru menținerea sănătății
- Urgențe medicale
- Pași de salvare a vietii
- Bone și a prejudiciului Joint
- înțepăturile
- Răni
- Accidentări de mediu
- Medicamente din plante

ADĂPOST
- Primary Adăpost-Uniform
- Selectarea Adăpost site-ului
- Tipuri de Adăposturi

PROCUREMENT APELOR
- Surse de apă
- Still constructii
- Purificarea apei
- Aparate de filtrare a apei

FIRE
- Principii de bază de foc
- Selectarea site și Pregătirea
- Foc Material Selecție
- Cum de a construi un foc
- Cum de a aprinde un foc

PROCUREMENT ALIMENTARE
- Animale pentru alimente
- Capcane și Lațuri
- Dispozitive Uciderea
- Dispozitive de pescuit
- gătit și depozitarea de pește și de joc

SUPRAVIEȚUIRE UTILIZAREA PLANTELOR
- comestibilitatea de plante
- Plante de Medicina
- Diverse Utilizeaza de plante

PLANTE TOXICE
- Cum Plante Poison
- Totul despre plante
- Reguli pentru evitarea plante otrăvitoare
- Contact Dermatita
- Intoxicație Ingestie

ANIMALE PERICULOASE
- Insecte și Arachnidele
- Lipitori
- Liliecii
- veninos Șerpi
- Zone-Snake Free
- șopârle periculoase
- Pericole în râuri
- Pericole în Bays și estuare
- Pericolele de apă sărată
- Alte creaturi marine periculoase

-FIELD expedient ARMELOR, SCULE ȘI ECHIPAMENTE
- Staffs
- Cluburi
- arme albe
- alte arme expedient
- Frânghii, izbesc
- Rucsacul constructii
- Îmbrăcăminte și izolație
- gătit și tacâmurilor

DESERT
- Teren
- Factori de mediu
- nevoia de apă
- Pierderi de căldură
- Măsuri de precauție
- Desert Pericole

TROPICAL
- Vremea Tropical
- Tipuri de junglă
- Călătorește prin zone junglă
- Considerații imediate
- Procurement Water
- Alimente
- Plante otravitoare

vreme rece
- regiunile reci și a locațiilor
- Windchill
- Principiile de bază ale vreme rece supraviețuire
- Igiena
- Aspecte medicale
- leziuni la rece
- Adăposturi
- foc
- Apa
- Alimente
- călătorie
- Vremea Semne

SEA
- Marea Deschideți
- seashores

expedient WATER TRECERE
- râuri și pâraie
- Rapids
- Rafts
- Dispozitive de flotatie
- alte obstacole de apă
- Obstacole Vegetatie

-FIELD expedient radiogoniometrie
- Utilizarea Soare și umbre
- Utilizarea Luna
- Utilizarea Stars
- Efectuarea Improvizat compase
- Alte mijloace de determinarea direcției

Screenshot Offline Survival Manual APK

 Offline Survival Manual APK Cover Offline Survival Manual APK Cover Offline Survival Manual APK Cover Offline Survival Manual APK Cover Offline Survival Manual APK Cover Offline Survival Manual APK Cover
played league of war mercenaries mod apk little bit and its a lot of fun recently globally released and this is a base builder but as a pvp head to head game you get you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site turkey thanksgiving survival guide from types of turkey to what to look for when shopping storing and thawing get alton browns complete guide entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway what is mobirise mobirise is a free offline app for window and mac to easily create smallmedium websites landing pages online resumes and portfolios promo sites with its new pixel 2 phones google introduced something called fused video stabilization which fixes the so called terminator effect the original pixels by ryne die top 100 downloads aller zeiten rund ums thema webcam haben wir in unserer liste fr sie zusammengefasst die top 100 downloads aller zeiten rund ums thema werbeblocker haben wir in unserer liste fr sie zusammengefasst watch32 watch movies on watch32 watch32 is the biggest library of free full movies watch 32 movies online4.5 stars based on 3492 reviews
web hit counter