Wednesday, February 21, 2018

 Note Rush: Learn to Read Music  APK Download

Note Rush: Learn to Read Music APK

88 from - 67 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Whatsapp for pc free downloadinstall or use whatsapp on pc - Update samsung responds probable note android police - Football manager 2018 download full version pc unlocked - Weebly website builder create a free website store or blog - Walt whitman song of myself - Itunes apple - Helpful tips to instagram botliving death and - Mcleodgaming - Voltaire wikipedia - 2016 01 18
Title: Note Rush: Learn to Read Music
Author: Thomas Grayston Software
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 ianuarie 2018


Download Note Rush: Learn to Read Music APK from Thomas Grayston Software last update 30 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]noterushapp.com Politica de confidențialitate 1st Floor, 7-11 The Quadrant (PO Box 388) Launceston, Tasmania 7250

Note Rush: Learn to Read Music NEW: Level Designer is here!
Choose custom notes you want to practise with, including sharps and flats! Teachers can select notes for a student then send their custom level as a Level Card via Email or Text Message for the student to open on their device. Try it now!
--

Note Rush is a fun game for practising note reading on the music staff to help you learn to play the piano, keyboard, flute, saxophone, violin... you name it! Note Rush shows you one note at a time in random order then uses the microphone to listen as you play through them like you would with note reading flash cards, only these flash cards check that you're playing the right note!

Play with a bunch of fun themes and race to earn stars and beat your best time! Note Rush is great for teaching keyboard geography by making sure each note is played in the correct octave. An indispensable music theory must-have for learning sight reading at all levels of music education.

Recommended by Music Teachers:

"A blockbuster hit with teachers and students... I especially like using it at group lessons." - Leila Viss, 88pianokeys.me

"Note Rush has quickly become my favorite app for piano teaching." - Joy Morin, colorinmypiano.com

"Note Rush is a motivating app that engages students to improve quickly with their note reading skills. It is definitely one of my top favorites and will be used often!" - Jennifer Foxx, musiceducatorresources.com

"Note Rush is a great way to review notes for the One Minute Club." - Susan Paradis, susanparadis.com

*** Having trouble? See noterushapp.com/troubleshooting for help. ***

Listens to Your Instrument
------------------------------
Note Rush helps students learn a strong association between notes on the page and keys on your instrument by using your device's microphone to detect when you play each note. Works with pianos, keyboards, flutes, violins, you name it! (See Q&A below for more about supported instruments.)

Student-paced
------------------
Note Rush goes as fast or as slow as the student with no time limits, so is suitable for complete beginners right through to being a fun challenge for professionals!

Grand Staff Context
-----------------------
The whole grand staff is always visible, showing each note in full context and helping students learn how notes are spaced out across the two staves.

Octave-Sensitive Keyboard Geography
---------------------------------------------
It's a "B", but which "B"?? Note Rush teaches keyboard geography by making sure you're getting the note in the right octave every time.

Great for Home Practise
------------------------------
Students will rush to their instrument at home every day with NoteRush, chasing that elusive high score! Unlike flashcards, children can drill note identification at home with no music-reading parent required to check if they're getting them correct - Note Rush checks for you! Play every day and you'll soon be able to name and identify notes instantly!

Levels
-------
Note Rush has fifteen built-in Levels, from Middle C-Position right through to the full grand staff with 2 ledger lines above and below. There are Levels for Treble Clef, Bass Clef or full Grand Staff! Or make your own levels to practise reading specific notes, with sharps and flats for an added challenge!

Better Than Flash Cards!
-------------------------
Use Note Rush instead of printed flash cards! Note Rush was designed to replace the cards used in One Minute Club - a challenge you can run in your studio where students have to complete a given level in under a minute. Give it a try!

Having trouble? See noterushapp.com/troubleshooting for some suggestions.

--
Note Rush is made by Thomas Grayston, a software developer, pianist, and husband to a piano teacher. NOU: Level Designer este aici!
Alegeți personalizat note doriți să practice, inclusiv cu spărturi și apartamente! Profesorii pot selecta note pentru un student, apoi trimite nivelul lor personalizat ca un card de nivel prin e-mail sau mesaj text pentru student, pentru a deschide pe dispozitivul lor. Încercați-l acum!
-

Notă Rush este un joc distractiv pentru a practica notă de lectură cu privire la personalul de muzică pentru a vă ajuta să învețe să cânte la pian, tastatura, flaut, saxofon, vioara ... ai nume! Notă Rush vă arată o notă la un moment dat, în ordine aleatorie, apoi folosește microfonul pentru a asculta ca te joci prin ei ca v-ar cu nota de lectură carduri flash, doar aceste carduri flash verifica dacă joci nota dreapta!

Joaca-te cu o grămadă de teme distractive și cursa pentru a câștiga stele și bate cel mai bun timp! Notă Rush este mare pentru predarea geografiei tastatură asigurându-vă că fiecare notă este jucat în octava corectă. O teorie muzicală indispensabilă trebuie să-have pentru a învăța lectură vedere, la toate nivelurile de educație muzicală.

Recomandat de Muzica Profesori:

„Un blockbuster-a lovit cu profesorii și elevii ... Am mai ales ca folosind-o la lecții de grup.“ - Leila Viss, 88pianokeys.me

„Notă Rush a devenit rapid aplicația mea preferată de predare pian.“ - Joy Morin, colorinmypiano.com

„Notă Rush este o aplicatie motivant, care angajează elevii să îmbunătățească rapid cu abilitățile lor de lectură note. Este cu siguranta una dintre favoritele mele de top și va fi folosit de multe ori!“ - Jennifer Foxx, musiceducatorresources.com

„Notă Rush este o modalitate foarte bună de a revizui note pentru un minut Club.“ - Susan Paradis, susanparadis.com

*** A avea probleme? A se vedea noterushapp.com/troubleshooting pentru ajutor. ***

Instrumentul dvs. Audiții
------------------------------
Notă Rush îi ajută pe elevi să învețe o asociere puternică între notele de pe pagina și tastele de pe instrumentul dvs. utilizând microfonul dispozitivului pentru a detecta când joci fiecare notă. Funcționează cu piane, tastaturi, flaute, viori, ai nume! (A se vedea Q & A de mai jos pentru mai multe despre instrumentele acceptate.)

Student-paced
------------------
Notă Rush merge la fel de rapid sau fel de lent ca student, fără limite de timp, astfel încât este potrivit pentru incepatori complete, chiar prin a fi o provocare distractiv pentru profesioniști!

Marele Personal Context
-----------------------
Întregul personal Grand este întotdeauna vizibilă, arătând fiecare notă în contextul deplin și ajută elevii să învețe cum notele sunt esalonate peste două doagele.

Octave-Sensitive Geografie Tastatură
---------------------------------------------
Este un „B“, dar care „B“ ?? Notă Rush învață geografie tastatură asigurându-vă că sunteți obtinerea nota în octava dreapta de fiecare dată.

Mare pentru Acasă Practica
------------------------------
Elevii se vor grăbi să instrumentul lor la domiciliu în fiecare zi, cu NoteRush, urmarind ca scor evaziv mare! Spre deosebire de flashcards, copiii pot fora de identificare notă la domiciliu, cu nici un părinte-lectură muzica necesară pentru a verifica dacă acestea sunt obtinerea-le corect - controale Notă Rush pentru tine! Jucați în fiecare zi și veți fi în curând posibilitatea de a numi și de a identifica note instantaneu!

niveluri
-------
Notă Rush are cincisprezece built-in niveluri, de la Middle C-Poziție dreapta până la întregul personal mare, cu 2 linii de registru de mai sus și mai jos. Există niveluri pentru Treble Clef, Bass Clef sau întregul Grand Personal! Sau a face propriile niveluri de a practica lectură note specifice, cu spărturi și apartamente pentru o provocare în plus!

Mai bine decât Flash Carduri!
-------------------------
Utilizați Notă Rush în loc de carduri flash imprimate! Notă Rush a fost proiectat pentru a înlocui cărțile utilizate într-un minut Club - o provocare, puteți rula în studio în cazul în care elevii trebuie să completeze un anumit nivel în cadrul unui minut. Incearca!

A avea probleme? A se vedea noterushapp.com/troubleshooting pentru unele sugestii.

-
Notă Rush este făcută de Thomas Grayston, un dezvoltator de software, pianist, și soțul la un profesor de pian.

Screenshot Note Rush: Learn to Read Music APK

 Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover Note Rush: Learn to Read Music APK Cover
whatsapp for pc free downloadinstall or use whatsapp on pc use whatsapp on your pc or computer free of cost using bluestacks emulatorsync your contacts we try not be hyperbolic here at android police so allow me a moment to explain our title here and why we think it is justified it is extremely rare tha by hello everyone trickfi here with the another post on football manager 2018 download full version pc unlocked crack football manager 2018 download free is the next weebly makes it surprisingly easy to create a high quality website blog or online store over 40 million people use weebly to bring their unique ideas to life 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul itunes is the worlds best way to play and add to your collection of music movies tv shows apps audiobooks and more right on your mac or pc the basic principles of instagram bot revealedlife death and instagram likes botwhat you do not know about instagram likes bot may surprise youthe dirty truth entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway in england voltaire lived largely in wandsworth with acquaintances including everard fawkener from december 1727 to june 1728 he lodged at maiden lane covent windows media format runtime this package installs all the codecs and runtimes that are required for playing the various windows media formats such as wmv and wma4.5 stars based on 70798 reviews
web hit counter