Monday, February 19, 2018

 Mystic Genie Slots  APK Download

Mystic Genie Slots APK

78 from - 457 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Mystic genie slots apk free download - Mystic genie slots apk 1102 free casino games for android - Mystic genie slots apk free casino game for android - Mystic genie slots mod apk apkmodgamesnet android mod - Mystic genie slots 1101 baixar apk para android aptoide - Download free cracked mystic genie slotsfree cracked - Mystic genie slots for android choilieng - - -
Title: Mystic Genie Slots
Author: 616 Digital LLC.
Latest Version: 1.6 sau o versiune ulterioară
Last Update: 25 martie 2014


Download Mystic Genie Slots APK from 616 Digital LLC. last update 25 martie 2014 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]pokiemagic.com 616 DIGITAL LLC 2620 S MARYLAND PKWY STE 14 #743 LAS VEGAS, NV 89109-8309

Mystic Genie Slots Experience the exotic delights of ancient Arabia in Mystic Genie Slots!

Make a wish on the Mega-Wish wheels and see if it comes true! There are 5 amazing bonus upgrade wheels to play. Unlock the wheels as the free games progress and be amazed by mysterious new bonuses coming direct to you from the Genies wishes!

There are 75 awards to win in Mystic Genie. Beat the other Sultans in the Sultans Lightning Race to be crowned King of the Sultans!

During normal play the Princess acts as a wildcard and substitutes for all symbols except scattered lamp symbols. Scattered lamps pay anywhere.

The Magic Wish Wheels Feature.
3 or more golden lamps symbols showing anywhere in the game window (4 in the Special Edition) triggers the Magic Wish Wheels Feature. You start with a minimum of 10 Magic Wish Wheel spins.
Choose 5 of the magical golden orbs and the lamps will fly down onto the golden pedestals. When all 5 are in place then 5 wishes will be granted - bonuses for the free games! There are 14 possible wishes to win... Your free games will then commence, with more magic yet to come!

The Magic Wish Wheels Feature Bonuses.
During the wish wheels free games, magical bonus wheels will appear in the game. Two wheels will appear in one reelset mode, and FOUR bonus wheels will appear in two reelset mode - two wheels per reelset. The bonuses showing on the wheels pay immediately after each free game!

The second wheel for each reelset starts out inactive. New symbols appear on reels 1 to 5 - the letters of the word
GENIE. Spell out the word GENIE and the second wheel comes alive! Spell out the word GENIE again and both wheels get upgraded to the next level!

The Sultans Choice Mega Wish Feature.
At the end of the free games, you have the chance to play the Mega Wish Wheels Feature. You can choose to keep your win, OR spin a wheel! The left wheel has smaller bonuses, and is less risky. The right wheel has higher pays and even MORE FREE GAMES - return to the feature where you left off! Unheard of! The right wheel also has more x0 symbols - which will cancel out your entire free games win... Choose wisely... or choose to not choose!

Maxicash progressive jackpots
There are four mystery jackpots which can be won at any time during normal play - the maxicash progressive jackpots!
Stop the reels one by one. If you match three of the same jackpot coins you win that jackpot! The maxicash jackpot
round is triggered completely at random. Good luck!

There are 75 awards to win in Mystic Genie Slots - unlock them all and the game will unlock more options! Locked
options included special edition play and high payouts mode.

After any win, you can gamble red or black, or pick a suit to win up to four times the original win. You can also
play roulette or blackjack.

NOTICE: These games are for entertainment purposes only. No real money can be won or lost. The odds of winning in
this simulation are not the same as in real slot machines. You must be aged 21 (or 18 in some areas) to gamble. Pokie Magic supports responsible gambling and appropriate parental supervision. Experimentați deliciile exotice de vechi Arabia în Slots Genie Mystic!

Face o dorință pe roți Mega-dorință și vezi dacă vine adevărat! Există 5 roți uimitoare de upgrade bonus pentru a juca. Debloca roțile și libera progresul joc și de a fi uimit de bonusuri noi misterioase vin direct la tine de dorințele Genies!

Există 75 de premii pentru a câștiga în Genie Mystic. Bate alte sultanilor din Lightning Cursa Sultans să fie încoronat rege al sultanilor!

În timpul normal de joc Princess acționează ca un wildcard și înlocuitori pentru toate simbolurile, cu excepția simbolurilor împrăștiate lampă. Lămpi împrăștiate plăti oriunde.

Magic Wish Wheels Feature.
3 sau mai multe de aur, lămpi cu simboluri ce indică oriunde în fereastra de joc (4 în ediția specială) declanșează dorința Magic Roți Feature. Începi cu un minim de 10 Magic Wish invarte roata.
Alegeți 5 din sfere de aur magice și lămpile vor zbura în jos pe piedestale de aur. Când toate cele 5 sunt în loc de 5 dorințele vor fi acordate - bonusuri pentru jocuri gratis! Există 14 dorește posibil pentru a câștiga ... Jocurile gratuite vor începe apoi, cu mai mult magie încă să vină!

Magic Wish roți Bonusuri caracteristică.
În timpul roțile dorința jocuri gratuite, roți magice bonus vor apărea în joc. Două roți va apărea într-un mod reelset, și patru roți bonus vor apărea în două modul reelset - două roți pe reelset. Bonusurile arată pe roțile plăti imediat după fiecare joc gratuit!

Cea de a doua roată pentru fiecare reelset începe inactiv. Simboluri noi apar pe role la 1 la 5 - litere ale cuvântului
GENIE. Precizeze GENIE cuvântul și a doua roata vine în viață! Precizeze GENIE cuvântul din nou și ambele roți se upgradat la nivelul următor!

Sultanilor Choice Mega Wish Feature.
La sfârșitul celor jocuri gratuite, aveți șansa de a juca Mega Wish Roți Feature. Puteți alege să păstrați câștigul, sau nu stoarce o roată! Roata din stânga are bonusuri mai mici, și este mai puțin riscant. Roata din dreapta are plateste mai mari și chiar mai multe jocuri gratis - a reveni la funcția unde ai ramas! Nemaiauzit! Roata din dreapta are, de asemenea, mai multe simboluri x0 - care va anula de jocuri întregi gratuite câștiga ... Alegeți cu înțelepciune ... sau aleg să nu alege!

Maxicash jackpot-uri progresive
Există patru jackpot-uri mister pe care poate fi câștigat în orice moment în timpul redării normale - jackpot-uri maxicash progresive!
Opriți role unul câte unul. Dacă se potrivesc trei de aceleași monede jackpot veți câștiga jackpot-ul! Jackpot-ul maxicash
runda este declanșat complet la întâmplare. Noroc!

Există 75 de premii pentru a câștiga în Slots Genie Mystic - debloca-le pe toate și jocul se va debloca mai multe opțiuni! Blocat
Opțiunile includ jocul ediție specială și modul de înaltă plăți.

După o victorie, puteți juca roșu sau negru, sau alege un costum pentru a câștiga până la de patru ori victorie originală. Puteți, de asemenea,
juca ruletă sau blackjack.

ANUNȚ: Aceste jocuri sunt doar pentru scopuri de divertisment. Nici bani reali pot fi câștigată sau pierdută. Șansele de a câștiga în
această simulare nu sunt aceleași ca și în slotul reale de mașini. Trebuie să fie de 21 de ani (sau 18 in unele zone) de a juca. Pokie Magic susține jocul responsabil și supravegherea părintească corespunzătoare.

Screenshot Mystic Genie Slots APK

 Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover Mystic Genie Slots APK Cover
mystic genie slots apk free download with data latest version download full apk of mystic genie slotsfree download for android its full working apk mystic genie slots apk 1102 free casino games for android experience the exotic delights of ancient arabia in mystic genie slots make a wish on the mega wish mystic genie slots is a kind of casino game for android phones and tablets appbalo provides mystic genie slots apk free download amazing genie themed slots mod apk download mystic genie slots mod apk by 616 digital llc casino amazing genie themed slots baixar mystic genie slots 1101 no aptoide agora livre de vrus e malware sem custo extra free download cracked mystic genie slots cracked mystic genie slots installed to the android mobile phone experience the exotic delights of ancient arabia in mystic genie slots for android free download mystic genie slots for pcmacwindows 7810 nokia blackberry xiaomi huawei oppo free download mystic genie4.5 stars based on 74971 reviews
web hit counter