Sunday, February 18, 2018

 Music Tutor Sight Read Lite  APK Download

Music Tutor Sight Read Lite APK

88 from - 3.922 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Gartenbau josef cordes dienstleistung in garten und - - 2016 01 04 - Zen pencils >> 124 taylor mali what teachers make - Daily life lifestyle fashion celebrity beauty - Statistical techniques statistical mechanics - Uncategorized you que - Dictionarys list of every word of the year - -
Title: Music Tutor Sight Read Lite
Author: VirtualCode.es
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 noiembrie 2016


Download Music Tutor Sight Read Lite APK from VirtualCode.es last update 14 noiembrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la contact[@]virtualcode.es Goya, 71 28001 Madrid Spain

Music Tutor Sight Read Lite Learn to sight-read music with MusicTutor SightRead (MTSR). MTSR is a quiz game designed for music students, for learning to read (and write) music in an easy and pleasant way.

*
** Gameplay

MTSR includes some games, but all them work the same way:

1) The program ask a question, which is shown on a panel (question panel)
2) The user answers, using another panel (answer panel). If the answer is correct, a sound is played, corresponding to the question made; if not, a failure sound is played.

These are the included games:

1) Read staff: The programs draws a staff in question panel, and a note in its position. The user must answer with a keyboard.
2) Write staff: The program shows a note name in question panel. The user must answer using the answer panel (which draws a staff) dragging the note to its correct height.

*
** Game modes

1) Timed tests: during the selected time interval, the user answers questions. Correct and wrong answers are accounted, and when the time is over, a score (based on correct&wrong answers and time) is shown.
2) Study: the user answers questions without any time limit. In this mode, the "Learn" button is available, and it changes program behaviour.
3) Learn: in this mode, the user touches the answer panel, and the program shows the question (or questions) which would have been answered by given answer.

*
** Time options

Game time can be chosen. If "0" is chosen, the game has no time limit and "Learn" mode can be activated.

Stored results from previous tests can be shown.

*
** Notation Systems
- English (C, D, E, F, G, A, B)
- Italian (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)
- German (C, D, E, F, G, A, H)

*
**

MTSR is designed to work in any screen orientation (portrait, landscape), and screen sizes (phone, tablet). Help is included.

Learn and enjoy with MSTR! Aflați la vedere de citit, muzica cu MusicTutor SightRead (MTSR). MTSR este un joc test conceput pentru elevii de muzică, pentru a învăța să citească (și scrie), muzica intr-un mod usor si placut.

*
Gameplay **

MTSR include unele jocuri, dar toate le lucrează în același mod:

1) Programul pune o întrebare, care este afișată pe un panou (panou de întrebare)
2) răspunsuri de utilizator, folosind un alt panou (panou de răspuns). În cazul în care răspunsul este corect, un sunet este jucat, corespunzând la întrebarea făcut, dacă nu, un sunet de eșec este jucat.

Acestea sunt jocuri incluse:

1) Citiți personal: Programele atrage un personal în panou cauză, precum și o notă în poziția sa. Utilizatorul trebuie să răspundă cu o tastatură.
2) Scrieti personal: Programul prezintă un nume notă în panoul cauză. Utilizatorul trebuie să răspundă cu ajutorul panoului de răspuns (care atrage un personal) glisarea notei la înălțimea corectă.

*
** Moduri de joc

1) Testele Programare: în intervalul de timp selectat, răspunsurile la întrebările utilizatorilor. Răspunsuri corecte și greșite sunt contabilizate, iar atunci când timpul este de peste, este prezentat un scor (pe baza răspunsurilor și ora corecte și greșite).
2) Studiu: utilizatorul răspunde la întrebări, fără nici o limită de timp. În acest mod, butonul "Learn" este disponibil, și-l schimbă comportamentul programului.
3) Aflați mai multe: în acest mod, utilizatorul atinge panoul de răspuns, iar programul prezinta întrebare (sau întrebări) care ar fi fost soluționate în răspunsul dat.

*
** Opțiuni de timp

Timpul de joc poate fi aleasă. În cazul în care "0" este ales, jocul nu are limită de timp și modul "Learn" poate fi activată.

Rezultatele memorate de la testele anterioare pot fi prezentate.

*
** Notation Systems
- Engleză (C, D, E, F, G, A, B)
- Italian (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si)
- Germană (C, D, E, F, G, A, H)

*
**

MTSR este proiectat să funcționeze în orice orientare ecran (portret, peisaj), și dimensiuni de ecran (telefon, tabletă). Ajutor este inclus.

Învață și bucurați-vă cu MSTR!

Screenshot Music Tutor Sight Read Lite APK

 Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover Music Tutor Sight Read Lite APK Cover
unsere betriebsphilosophie d er garten ist ein individueller ort der erholung und entspannung wir das team von gartenbau cordes bemhen uns diesen ort so zu download intel network adapter driver 172 for windows 7 64 bit os support windows 7 64 bit category networking i have a hp desktop dc7700cpd which is taylor mali 1965 is a an american slam poet who has been part of four winning teams at the national poetry slam competition what teachers make is malis most read the latest life style news and reviews from daily life including fashion celebrity beauty wellbeing and home style statistical techniques statistical mechanics posts sobre uncategorized escritos por ofimestaaqui e ninjipisu our word of the year choice serves as a symbol of each years most meaningful events and lookup trends it is an opportunity for us to reflect on the language and4.5 stars based on 8962 reviews
web hit counter