Monday, February 19, 2018

 Mind Games  APK Download

Mind Games APK

83 from - 171.630 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Free download creehack apk for android game hacker app - Play games v53 comes with a whole new look and three new - Instagram apk 31001094 free download apk4fun - Aptoide apk download for android ios and windows pc - Pure apk install download softpedia - Kingroot apk download latest v520 for android ios and pc - Minecraft apk pocket edition android download it now for - Download shadow fight 3 apk latest version full app mirror - Google play - Bully anniversary edition apk mod android 10017
Title: Mind Games
Author: Mindware Consulting, Inc
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 6 februarie 2018


Download Mind Games APK from Mindware Consulting, Inc last update 6 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]mindware.mobi Politica de confidențialitate 302 South Kitchell Ave., Suite E Olney, IL 62450

Mind Games Mind Games is a great collection of games based in part on principles derived from cognitive tasks to help you practice different mental skills. This app includes nearly 3 dozen of Mindware’s brain training games (some of which allow you to play 3 times and require upgrading to play more). All games include your score history and graph of your progress. The games list shows a summary of your best games and today’s scores on all games. Using some principles from standardized testing, your scores are also converted to a comparison scale so that you can see where you need work and excel. You might also be able to notice the effects of various lifestyle factors on your performance through the score history.

Mind Games is also now available on iPhone/iPad and Windows.

Languages available: English, Portuguese, Spanish, French, German, Arabic, Russian, Japanese.

Description of Games and Theorized Abilities:

Abstraction - Exercise your ability to quickly differentiate between words with a concrete vs. abstract meaning.

Attention Training Game - Exercise your attention. Based on the flanker attention task. Practice your ability to ignore competing information and processing speed.

Anticipation - Practice your ability to anticipate and respond rapidly.

Changing Directions - Practice your attention, concentration, processing speed, and mental flexibility.

Divided Attention I - Practice your ability to divide your attention and respond rapidly.

Face Memory - Memorize a group of faces and then see if you can recall them.

Math Star - Practice your basic arithmetic skills, speed, and attention to detail.

Memory Racer - Practice for your brain's working memory and processing speed.

Memory Span - Practice your verbal and nonverbal working memory to increase the span of your immediate memory.

Memory Flow - Practice your visual and verbal memory for the flow of events.

Memory Match - Practice your memory for completed tasks.

Mental Categories - Practice your processing speed and quick categorization skills.

Mental Flex - Practice your cognitive flexibility and ability to ignore competing information.

Path Memory - Practice your ability to memorize and reproduce paths.

Serial Memory - Learn a series of 10 numbers and faces in as few trials as you can.

Self-Ordered Learning for Objects - Memorize a sequence of objects using a sequence you determine.

Similarities Scramble - Exercise your knowledge of word relationships.

Spatial Memory - Memorize the locations of the tiles that flip over with increasing numbers of tiles.

Speed Trivia - Exercise your knowledge of general trivia and information.

Verbal Concepts - Exercise your ability to quickly identify conceptual categories.

Vocabulary Star - Exercise your vocabulary and spelling skills.

Vocabulary Power - An un-timed multiple choice vocabulary task.

Visual Memory - Test and practice your visual memory skills.

Word Memory - Memorize 30 words and see if you can remember them.

Mind Games is intended to be brain challenging entertainment. No research has yet been conducted to determine if this app has cognitive benefits. Mind Games este o colecție mare de jocuri bazate parțial pe principiile derivate din sarcinile cognitive pentru a vă ajuta să practica diferite abilități mentale. Această aplicație include aproape 3 duzină de jocuri de creier de formare a lui Mindware (unele dintre care vă permit să joace de 3 ori și necesită o modernizare pentru a juca mai mult). Toate jocurile includ istoricul scor și grafic al progresului. Lista de jocuri prezinta un rezumat al celor mai bune jocuri și scorurile de astăzi cu privire la toate jocurile. Cu ajutorul unor principii de testare standardizate, scorurile sunt de asemenea convertite la o scară de comparație, astfel încât să puteți vedea în cazul în care aveți nevoie de lucru și Excel. S-ar putea fi, de asemenea, posibilitatea de a observa efectele diferitelor factori de stil de viata asupra performanței prin istoria de scor.

Mind Games este, de asemenea, acum disponibil pe iPhone / iPad și Windows.

Limbi disponibile: engleză, portugheză, spaniolă, franceză, germană, arabă, rusă, japoneză.

Descrierea jocurilor și teoretizat Abilități:

Abstractizare - Exercitarea capacitatea de a diferenția rapid între cuvinte, cu un beton vs. sens abstract.

Atenție de formare joc - Exercitarea atenția asupra ta. Bazat pe sarcina flankerului atenția. Practica capacitatea de a ignora informatiile concurente si viteza de procesare.

Anticipație - Practica capacitatea dumneavoastră de a anticipa și de a răspunde rapid.

Schimbare de orientare - Practica atentia, concentrarea, viteza de procesare și flexibilitate mentală.

Divizat Atentie I - Practica capacitatea de a diviza atenția și de a răspunde rapid.

Memorie fata - un grup de Memoreaza fețe și apoi a se vedea dacă aveți posibilitatea să le amintească.

Math Star - Practică abilitățile de bază aritmetice ta, viteza și atenție la detalii.

Cal de curse de memorie - Practica pentru creierul tau viteza de memorie și de procesare de lucru.

Memorie Span - Practica memoria de lucru verbală și non-verbal pentru a crește durata de memorie imediat.

Memoria Flow - Practica memoria vizuala si verbala pentru fluxul de evenimente.

Memorie Match - Practica de memorie pentru sarcini finalizate.

Categorii mentale - Practica viteza de procesare și abilități rapide de clasificare.

Mintală Flex - Practica flexibilitatea cognitivă și capacitatea de a ignora informatiile concurente.

Memorie Cale - Practica capacitatea de a memora și reproduce căi.

Memorie serial - Invata o serie de 10 numere și fețe în cât mai puține încercări ca tine poate.

Auto-A comandat Learning pentru obiecte - o secvență de Memorează obiecte folosind o secvență de determinați.

Asemănărilor încăierare - Exercitarea cunoștințele de relații cuvânt.

Memorie spațială - Memoreaza locațiile plăcilor care flip peste cu număr tot mai mare de dale.

Trivia de viteză - Exercitarea cunoștințele de trivia și informații generale.

Concepte verbale - Exercitarea capacitatea dumneavoastră de a identifica rapid categorii conceptuale.

Vocabular de stele - Exercitarea-vă abilitățile de vocabular și de ortografie.

Vocabular de putere - Un multiplu sarcină de vocabular alegere ne-a expirat.

Memorie vizuală - Testarea și exersa abilitățile de memorie vizuală.

Memorie cuvânt - Memoreaza 30 de cuvinte și a vedea dacă le puteți aminti.

Mind Games este destinat să fie creier de divertisment provocator. Nici o cercetare nu a fost încă efectuat pentru a determina dacă această aplicație are beneficii cognitive.

Screenshot Mind Games APK

 Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover Mind Games APK Cover
features the capacity the main objective of creehack apk is downloading games premium features without costing any money other than that there are some other uses updates to the play games app arent as free flowing as they are for many of googles other apps but they often do bring pretty big changes or additions by cody download instagram apk file v31001094 cominstagramandroidapk sharing all the moments of your day see photos and videos from the community of over 500 here is a guide to install aptoide apk latest version download aptoide app for android ios pc windows free download pure apk install 140583 install xapk and apk format files on android devices from your computer with the help of this intuitive a kingroot apk download kingroot app is the best rooting tool for android and ios devices learn how you can download latest version kingroot apk file for android os download minecraft apk pocket edition android for free with our website we have latest update of the game no virus or malwares a series of original fittings called shadow fight is one of the most popular and popular on mobile devices and after more than two years the developer nekk enjoy millions of the latest android apps games music movies tv books magazines more anytime anywhere across your devices bully anniversary edition apk finally arrived on android its an open world offline adventure game from our beloved rockstar games its not a scholarship edition but4.5 stars based on 34085 reviews
web hit counter