Monday, February 19, 2018

 Ludo Classic  APK Download

Ludo Classic APK

85 from - 93.433 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Download wattpad apk for android wattpad app on ipadwindows - Tekken 3 apk 11 4 latest for android download - Android apps on pc download android apk bluestacks - Mouse toggle for fire tv apk 110 download free tools - Download ludo king game for pcwindows full version xeplayer - Candy crush saga for android free download and software - 24 hour download - Latest version whatsapp for nokia 3310 free download - Mcleodgaming - Play store for pc cnet download
Title: Ludo Classic
Author: Sudhakar Kanakaraj
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 decembrie 2017


Download Ludo Classic APK from Sudhakar Kanakaraj last update 5 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la sudhakar.kanakaraj[@]outlook.com Politica de confidențialitate 47A/203 Vaiyapuri Nagar 2nd Cross, Karur - 639002 Tamilnadu, India

Ludo Classic NEW: Multiplayer Online with Facebook Friends & Bluetooth Option available now.

Calling all the kings of Ludo game, here is your most popular & most loved Ludo game in its classical form. How often you all wondered if we have a Ludo game in the wooden board? The board that we used to play when we were kids. The very smell of the wood, the sketching of colors, the die (dice) and tokens that will take us back to our childhood days.

I kept this very experience as my goal when I designed the game for you all to cherish those childhood moments. So, get ready and travel back to old days and rule the Ludo kingdom.

ABOUT

Ludo is a strategy board game for 2 to 4 players and is being widely played in India, Nepal, Algeria and many Asian, Latin, European countries. It is also called as Parchisi, Parcheesi, and Laadhuu. The goal is simple, each player has to race their four tokens from start to finish (home) according to rolls of a single die or dice.

DESIGN

You got classic wood and neo-Ludo boards (paper & white). The wood board, die & tokens are a timeless design. It gives you a better visual experience and nostalgic feelings. The sketch marks and crystal clear tokens will make us feel the same old classic ludo board.

The board is the square shape with 3 columns of squares and supports up to 4 players (2, 3 & 4 players in combination with Computer). Each player will take one color from bright yellow, green, red and blue. You can also assign all players as Computer and quietly watch each, it is quite a lot fun. :)

DIE ROLLING

I built an entirely new physics engine for die-rolling mechanics that will simulate the real-time rolling of a die or dice. The physics behind die-rolling was very challenging and I am proud to be the first one to implement. This will make it look like a 3D Ludo game.

SETTINGS

It has an extensive set of game settings. You can play a match in 100s of variations to favor your own country rules. Some of them include,

Star Squares (safer)
Barrier Squares (Squares that will stop opponents to pass by)
Home Squares (Entering without returning opponent tokens)
Magic No (Die result that makes a staged token to enter its starting square)
Token Moving & Die Rolling Speed

OFFLINE

Options to play with one or more Computer or Players or combination. You can also choose the intelligence of Computer (Trained, Expert and Strategic) to increase the complexity level. Bluetooth Game Play option also available, you can pair up your device with your opponent's devices and start a match with them offline.

ONLINE

Play with your friends, family or a random player across the world by logging into Google Play Games / Google Plus / Facebook or as anonymous. You have options to invite your friends or join a match hosted by your facebook and google plus friends. You can see your total wins & your rank in Global Leaderboards. There are several achievements to unlock in the kingdom of Ludo.

You can also emote your tokens, and message with your opponents while playing the match.

GAME AI

The AI behind the game is built, by keeping-in-mind that the outcome of dice is always random and unpredictable whether it is thrown by player or Computer. Computer's intelligence is only to decide which tokens to choose from and to return the opponent's tokens from its squares or not. It doesn't have any control over the outcome/result of the die or dice.

OTHERS

Player Names & Colors - Can be manually decided
Last Played Match - You can quit the game and play from where you left last time
Game Instructions & Help - Helps you to follow the match easily
Multi-color dies - One can easily understand who's turn is current
Decide - Before returning your opponent's tokens in your square
Real-time die feature - You can have a die or dice on your hand, and toss it. The outcome can be fed back to the game.
and much more.

Please leave us your valuable feedbacks & rating, will definitely update the game with the improvements & fix the issues you report. NOU: multiplayer online cu Facebook Friends & opțiune Bluetooth disponibile acum.

Apelarea tuturor regilor Ludo joc, aici este cel mai popular și mai iubit jocul Ludo în forma sa clasică. Cât de des vă tot întrebat dacă avem un joc Ludo în placa de lemn? Placa pe care am folosit pentru a juca atunci când eram copii. Însăși mirosul de lemn, creionarea de culori, mor (zaruri) și jetoanele care ne va duce înapoi la zilele noastre din copilărie.

Am păstrat această experiență ca foarte scopul meu atunci când am proiectat jocul pentru voi toți să prețuim acele momente din copilărie. Deci, pregateste-te și de călătorie înapoi la zile vechi și conduce regatul Ludo.

DESPRE

Ludo este o tabla de joc de strategie pentru 2 până la 4 jucători și este pe scară largă a jucat în India, Nepal, Algeria și multe, Latină, țările europene din Asia. De asemenea, este numit ca Parchisi, Parcheesi, și Laadhuu. Scopul este simplu, fiecare jucător trebuie să cursa lor patru jetoane de la început până la sfârșit (acasă), în conformitate cu rulouri cu o singură matriță sau zaruri.

PROIECTA

Ai clasic din lemn și plăci-Ludo neo (hârtie & alb). Placa de lemn, mori si token-uri sunt un design atemporal. Acesta vă oferă o experiență vizuală mai bună și sentimente nostalgice. Mărcile schiță și de cristal jetoane clare va face să ne simțim același vechi bord ludo clasic.

Placa este forma pătrată cu 3 coloane pătrate și suportă până la 4 jucători (2, 3 și 4 jucători în combinație cu Computer). Fiecare jucător va avea o culoare de la galben strălucitor, verde, roșu și albastru. Aveți posibilitatea să atribuiți, de asemenea, ca toți jucătorii de calculator și urmăriți în liniște fiecare, este destul de o distracție mult. :)

ROLLING DIE

Am construit un motor complet nou de fizica pentru mecanica-rulare, care va simula stampilare de rulare în timp real a unei matrițe sau zaruri. Fizica din spatele mor-rulare a fost foarte provocator și sunt mândru să fiu primul să pună în aplicare. Acest lucru va face sa arate ca un joc 3D Ludo.

SETĂRI

Acesta are un set extins de setări de joc. Poti juca un meci în 100s de variante pentru a favoriza reguli proprii de țară. Unele dintre ele includ,

Pătrate stele (mai sigur)
Pătrate de barieră (pătrate care se va opri adversarii să treacă prin)
Pătrate Acasă (Intrarea fără a reveni token-uri adversarului)
Magic Nu (rezultat Die, care face un jeton pus în scenă pentru a intra în pătrat de pornire)
Indicativul Moving & Die Rolling Viteză

DECONECTAT

Opțiuni pentru a juca cu unul sau mai mulți calculator sau playere sau combinație. Puteți alege, de asemenea, inteligența computerului (Instruit, expert și strategic), pentru a crește nivelul de complexitate. Bluetooth opțiune de joc juca, de asemenea disponibile, puteți asocia dispozitivul cu dispozitivele adversarului dvs. și să înceapă un meci cu ei offline.

PE NET

Joaca-te cu prietenii, familia sau un jucător aleator din întreaga lume, conectându-Games / Google Plus / Facebook sau ca anonim Google Play. Aveți opțiuni pentru a invita prietenii sau se alăture unui meci găzduit de Facebook și prietenii Google plus. Puteti vedea totalul dumneavoastră câștigă & rang în Global Clasamentele. Există mai multe realizări pentru a debloca în Împărăția lui Ludo.

De asemenea, puteți emote indicativele dvs., și mesajul cu adversarii tăi în timp ce joacă meciul.

JOC AI

AI-ul din spatele jocului este construit, prin menținerea în-minte că rezultatul de zaruri este întotdeauna aleator și imprevizibil dacă acesta este aruncat de către jucător sau calculator. inteligența computerului este doar de a decide care jetoanele pentru a alege și de a reveni jetoane adversarului din pătrate sau nu sale. Nu are nici un control asupra rezultatului / rezultatul mor sau zaruri.

ALȚII

Numele jucătorilor și Culori - Poate fi decis manual
Ultimul meci jucat - Puteți ieși din joc și să se joace de unde ai plecat ultima dată
Instrucțiuni de joc și Ajutor - Vă ajută să urmăriți meciul cu ușurință
Multi-culoare moare - Se poate înțelege cu ușurință cine e rândul său, este curent
Decide - Înainte de a reveni indicativele adversarului în pătratul tău
caracteristică mor în timp real - Puteți avea o moară sau zaruri pe mana, si amestecati-l. Rezultatul poate fi alimentat din nou la joc.
și mult mai mult.

Vă rugăm să ne lăsați feedback-uri valoroase și de rating, se va actualiza cu siguranta jocul cu îmbunătățirile & remedia problemele pe care le raportează.

Screenshot Ludo Classic APK

 Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover Ludo Classic APK Cover
wattpad is trending educational app which lets you to read lot of your favorite stories etc free download wattpad apk for android download tekken 3 latest apk v11 considered as one of the greatest games of all times tekken 3 is still demanded by its fans even in 2017 in this arcade game you play your favorite android games and use your favorite android apps right from your computer with bluestacks play bigger download mouse toggle for fire tv apk 110 and history version for android developed by fluxii add a mouse mode to your stock remote control simple to toggle download ludo king game for pc windows full version overview ludo king a is board game played between friends family kids recall your childhoodludo candy crush saga for android proves to be as deliciously addictive as the facebook version featuring hundreds of levels as well as the dreamworld expansion download free mobile phone tracking software mobile phone tracker is a very helpful in enhancing the performance of bigger and smaller companies you may like nokia 6 pros and cons should you pick or kick nokia 6 latest blackmart apk download for android and pc latest version whatsapp for nokia 3310 free entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway play store for pc free download version for play store google play sudoku for pocket pc and many more programs4.5 stars based on 63024 reviews
web hit counter