Monday, February 19, 2018

 Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps  APK Download

Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK

88 from - 35.785 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - - - - - - - - - -
Title: Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps
Author: Asamm Software, s. r. o.
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 9 februarie 2018


Download Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK from Asamm Software, s. r. o. last update 9 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la locus.map[@]asamm.com Politica de confidențialitate Krhanická 719/25 Praha 4, 141 00 Czech Republic

Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps Navigation and offline maps for fully enjoyable outdoor experience. Create, plan, edit, record, save or share your trips, keep the memories, track your performance and much more. Locus Map is designed for hiking, mountain biking, cycling, running, geocaching, cross-country skiing and other outdoor activities. Find a range of cool functions running above variety of online and offline maps of the whole World:

Hiking, cycling and other sports:

Routes and interesting places:
•plan your routes along hiking trails, bike trails or in open field
•record your tracks with all useful statistics – distance, speed, tempo, altitude, calorie burn and more
•import and export the routes in different formats (KMZ, GPX, TCX...)
•share your tracks on Facebook or Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz etc...
•create own database of interesting or favorite places
•display photos on the map
•import and export POIs (points of interest) in various formats
•find detail information about track points or important places

Offline navigation and guidance:
•sound and voice navigation working offline adjustable for hiking, cycling or a car
•sound alert when missing the route
•navigation along routes imported from elsewhere
•on point guidance in open field
•sound notification of an upcoming point of interest

Geocaching:
•geocaches download for offline geocaching
•on-cache navigation above the map or using the compass
•online and offline logging, graphical and calculation tools
•field notes management
•sound alert of an upcoming geocache

Other handy functions:
•audio coach – sports tracker with voice information about your performance
•live tracking – share your location in real time
•smart GPS – saving the battery of your mobile device
•parking assistant – finds your car in the crowded parking lot

Portfolio of Maps in Locus:

Offline maps:
•LoMaps (Locus offline maps) of all the World, switch hiking, winter map or city mode. FREE DOWNLOAD of the first 3 maps.
•detailed hiking maps and cycling maps of:
•USA by NeoTreks,
•Great Britain by Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
•maps of Switzerland by SwissTopo,
•maps of Poland by Compass,
•maps of Germany, Austria and North Italy by Kompass, Outdooractive and Freytag-Berndt,
•hiking maps of Czechia and Slovakia by SHOCart,
•support of external maps SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux or RMA, and of own OpenStreetMap or map themes

Online maps
•hiking maps of the World based on OSM data
•hiking maps of Europe by Outdooractive – Summer and Winter maps,
•hiking maps of Germany, Austria, Northern Italy (Freytag-Berndt),
•hiking maps of France (IGN), Finland (Kapsi.f), Hungary (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Poland (UMP a Osmapa.pl), Hiking and marine maps of Norway (Statkart), maps of  USA (USGS classic/satellite, ChartBundle) and Japan (GSI), maps of countries of the former USSR and Russia (Visicom), Indonesia (Navigasi), New Zealand (NzTopoMaps)
hiking and cycling maps of Czech and Slovakia (SHOCart)

Most of online maps are downloadable to be used offline
Download only the part of the map you need. Save money and storage on your device.

App uses the Device Administrator permission.

Locus Map Free is highly customizable. You can set everything according to your needs!

Do you want Locus Map to handle even more functions with no limits? For example bike computer with full support of external bluetooth and ANT+ sensors? Then download Locus Map Pro!

Homepage:
https://www.locusmap.eu
Help desk:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu Navigare și hărți offline pentru o experiență plăcută pe deplin în aer liber. Crearea, plan de editare, înregistrare, salvați sau împărtășiți călătoriile dumneavoastră, păstrați amintirile, pentru a urmări performanța și multe altele. Locus Harta este proiectat pentru drumeții, ciclism montan, ciclism, alergare, geocaching, schi fond și alte activități în aer liber. Găsiți o gamă de funcții se răcească rulează peste varietate de hărți online și offline din întreaga lume:

drumeții, ciclism și alte sporturi:

Rute și locuri interesante:
• planul traseele de-a lungul trasee montane, trasee cu bicicleta sau în câmp deschis
• înregistra melodiile cu toate statisticile utile - distanța, viteza, tempo-ul, altitudine, arde calorii si mai mult
• importul și exportul rutele în diferite formate (KMZ, GPX, TCX ...)
• cotă melodiile de pe Facebook sau Strava, Runkeeper, GPSies, Google Earth, Freelogbook.biz, etc ...
• crearea unor baze de date proprie a locuri interesante sau preferate
• display fotografii de pe harta
• importul și exportul POI (puncte de interes) în diferite formate
• găsi informații detaliate despre punctele de traseu sau locuri importante
 
Offline de navigare și orientare:
• sunet și navigare vocală de lucru off-line reglabil pentru drumeții, ciclism sau o mașină
• alertă de sunet când lipsește ruta
• Navigare de-a lungul rutelor importate din altă parte
• pe punctul de orientare în câmp deschis
• notificare sonoră dintr-un punct de interes viitoare

Geocaching:
• Geocache descărcare deconectat Geocaching
• Navigare pe-cache deasupra hărții sau folosind busola
• și conectându offline, , instrumente online grafice și de calcul
• gestionare note de teren
• alertă de sunet unui GeoCache viitoare

Alte funcții utile:
• audio antrenor - sport tracker cu informații vocale despre performanța
• Live tracking - cota de locație în timp real
• smart GPS - salvarea bateriei dispozitivului mobil
• Asistent de parcare - găsește mașina în parcare aglomerată

portofoliu de hărți în Locus:

Hărți offline:
• LoMaps (Locus hărți offline) din toată lumea , comutator pentru drumeții, hartă de iarnă sau oraș modul. Descărcați gratuit primele 3 hărți.
• detaliat hărți pentru drumeții și hărți cu bicicleta de:
• SUA de NeoTreks,
• Marea Britanie de Ordnance Survey (Explorer, Landranger),
• hărți ale Elveția de Swisstopo,
• hărți ale Polonia de Compass,
• hărți ale Germania, Austria și Nord Italia de către Kompass, Outdooractive și Freytag-Berndt,
• hărți pentru drumeții de Slovacia și Cehia de SHOCart,
• susținerea hărți externe SQLite, TAR, MBT, GEMF, Orux sau RMA, precum și ale propriilor teme OpenStreetMap sau harta

Hărți online
• drumeții hărți ale lumii, pe baza datelor OSM
• drumeții hărți ale Europei Outdooractive - vară și hărți de iarnă,
• hărți pentru drumeții de Germania, Austria, nordul Italiei (Freytag-Berndt),
• hărți pentru drumeții de Franța (IGN), Finlanda (Kapsi.f), Ungaria (Turistautak), Sveden (Skoterleder), Polonia (UMP a Osmapa.pl), Drumeții și hărți marine Norvegia (Statkart), hărți ale SUA (USGS classic / satelit, ChartBundle) și Japonia (GSI), hărți ale țărilor din fosta URSS și Rusia (Visicom), Indonezia (Navigasi), Noua Zeelandă (NzTopoMaps)
drumeții și ciclism hărți ale Cehă și Slovacia (SHOCart)

Cele mai multe on-line hărți pot fi descărcate pentru a fi utilizat offline
Descărcați numai partea a hărții aveți nevoie. Economisiți bani și stocare pe dispozitiv.

App utilizează dispozitiv permisiunea de administrator.

Locus Harta gratuit este este extrem de personalizabil . Puteți seta totul în funcție de nevoile dumneavoastră!

Vrei Locus Harta să se ocupe de mai multe funcții fără limite? De exemplu, computerul de biciclete cu suport complet Bluetooth și ANT + senzori externi? Apoi, descărcați Locus Harta Pro!

Pagina principala:
https://www.locusmap.eu
Ghișeu de ajutor:
http://help.locusmap.eu
Manual:
http://docs.locusmap.eu

Screenshot Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK

 Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover Locus Map Free - Outdoor GPS navigation and maps APK Cover
4.5 stars based on 22212 reviews
web hit counter