Wednesday, February 21, 2018

 Chord! Free (Guitar Chords)  APK Download

Chord! Free (Guitar Chords) APK

85 from - 13.122 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Theguitarbandcom band in a box backing tracks - Media player yang ada liriknya corpgames diary - Gamelan samplingkeyboard - Walt whitman song of myself - Homemodish design samplingkeyboard - Bcher nachschlagewerke top 100 handy downloads der - Roulette en ligne jeux flash - Get info about blackjack 21 insurance ctcenterhotel - Mcleodgaming - Volcanoes and volcanology geology
Title: Chord! Free (Guitar Chords)
Author: RabugenTom
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 11 octombrie 2016


Download Chord! Free (Guitar Chords) APK from RabugenTom last update 11 octombrie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la Support.Android[@]getchord.com Sartre, 82330 Ginal, France

Chord! Free (Guitar Chords) Chord! is at the same time the simplest and the most complete chords and scales app for guitar or any fretted instrument like bass, ukulele, banjo, etc.

Unlike other chord charts app, Chord! doesn't rely on a database of charts. Instead, it computes and analyses all the possible fingerings.
You don't even have to know music theory to use it: behind its brute force, the app knows how to handle by itself some subtleties of music in order to give meaningful results.

If you don't have to be an advanced player to use the app, you can however take a look under the hood and tweak the parameters if you like! Whatever is your level or your instrument, Chord! will adapt and give you the most precise answer.

This is the free version with fully functional chord search, but only 5 scales instead of 400 and 8 tunings, no reverse chord and scale search and no custom tunings database. The fingering engine is the same as the paid version.

You can search for practically any chord, split (like D/F#) or not. If you're a beginner, you can choose the chord from a list, but you can also use the intelligent keyboard to enter the chord as it is written. If this keyboard is a great way to enter chords, it is also very useful to discover and understand how the chords are formed. You can hear how each fingering sounds. With the paid version of the app, you can also enter some notes on a neck to find which chords it can be.

Chords are not all and the app is also shipped with the biggest list of named scales (but only 5 in this free version). It analyses and presents them with interactive views (scale, score and keyboard). Of course it can also lay down these scales on a neck (with sound). Like for chords, with the full version, you can even search for a scale from its fingering, harmonize it (decompose it into chords) or you can also enter a sequence of chords to find which scale you can use to improvise onto.

In this free version, there is only a few tunings, but the full version is shipped with a more than a hundred tunings and allows you to add you own ones, for any instrument, with or without a capo, even with broken strings if you want!

The app uses custom and unique algorithms to generate charts, easily input complex harmonic structures, extract chords from fingerings, determine fingers positions, compute keys of scales, generate chords from scales and find scales that go well with some chords.

For example, Chord! is the right tool in these situations:
• You're a beginner and you want to know how to play easily a D/F# chord;
• One gave you an ukulele and you want to know how to tune it and how to play the G Major scale;
• You want to know on what scale you can improvise for some chord sequence (and the answer can be different than the Pentatonic minor!) (Full version only);
• While transcripting a song by ear, you've found something and you would like to know which chord is it and other ways to play it (Full version only);
• You want to experiment this nice open tuning, moreover with a bottleneck;
• Your little sister can't make bar chords and you want to show her how she can do without bars, with three (little) fingers only;
• You want to impress your little sister by showing her how you can play the same chords with two bars!
• You want to understand how this fingering for C13 is actually a fingering for C13;
• You broke a string and want to know how to play some chords without (Full version only);
• You want to know how Django managed to play with two and a half fingers.

The app fully support left-handed instruments.

Translated in: English, French, Hungarian, Italian, Portuguese (Brazilian), and Spanish .
See http://getchord.com for more informations.

Main functions of the app:
- Search chord fingerings;
- Search chords from fingerings (Full version only);
- Search scale fingerings;
- Search scales from fingerings (Full version only);
- Search chords from scale;
- Search scales from chords(Full version only). Chord! este în același timp simplă și corzile cele mai complete și cântare aplicație pentru chitara sau orice instrument fretted ca bas, ukulele, banjo, etc.

Spre deosebire de alte diagrame coardă aplicație, Chord! nu se bazează pe o bază de date de diagrame. În schimb, se calculează și analizează toate posibilele fingerings.
Tu nici măcar nu trebuie să știe teoria muzicii să-l folosească: în spatele forța sa brută, aplicația știe cum să se ocupe de la sine unele subtilități de muzică, în scopul de a oferi rezultate semnificative.

Dacă nu trebuie să fie un jucător avansat pentru a utiliza aplicația, puteți face totuși o privire sub capota și tweak parametrii daca doresti! Oricare ar fi este nivelul sau instrumentul, Chord! va adapta și vă va oferi răspunsul cel mai precis.

Aceasta este versiunea gratuită cu căutare coardă complet funcțional, dar numai 5 cântare în loc de 400 și 8 acordaje, nu coardă și scară de căutare inversă și o bază de date acordaje personalizate. Motorul cu degetul este aceeași ca și versiunea plătit.

Puteți căuta practic orice acord, divizat (cum ar fi D / F #) sau nu. Dacă sunteți un începător, puteți alege coarda dintr-o listă, dar puteți folosi, de asemenea, tastatura inteligent pentru a intra în coardă după cum este scris. În cazul în care această tastatură este o modalitate foarte bună de a intra în acorduri, este, de asemenea, foarte util pentru a descoperi și de a înțelege modul în care sunt formate corzile. Puteți auzi cum sună fiecare degetele. Cu versiunea plătită a aplicației, puteți introduce, de asemenea, unele note pe un gât pentru a afla ce chords poate fi.

Chords nu sunt toate și aplicația este, de asemenea, livrat cu cea mai mare lista de cântare cu numele de (dar numai 5 în această versiune gratuită). Se analizează și le prezintă cu vederi interactive (scară, scor și tastatură). Desigur, poate, de asemenea, stabili aceste scale pe un gât (cu sunet). Ca de acorduri, cu versiunea completă, puteți căuta chiar și pentru o scară de la degetele sale, armonizarea ea (descompune in acorduri) sau puteți introduce, de asemenea, o secvență de acorduri pentru a afla ce scala puteți folosi pentru a improviza pe.

În această versiune gratuită, există doar câteva acordaje, dar versiunea completă este livrat cu o mai mult de o sută de acordaje și vă permite să adăugați detii cele, pentru orice instrument, cu sau fără un capo, chiar cu corzi rupte, dacă vrei!

Aplicația utilizează algoritmi personalizate și unice de a genera diagrame, ușor de structuri armonice complexe de intrare, acorduri extract din fingerings, determina pozițiile degete, calcula chei de solzi, generează acorduri de cântare și pentru a găsi cântare care merg bine cu unele acorduri.

De exemplu, coardă! este instrumentul potrivit în aceste situații:
• Ești un începător și vrei să știi cum să joace cu ușurință un D / F # coardă;
• Un ți-a dat un ukulele și vrei să știi cum să tune și cum să joace scara G Major;
• Vrei să știi pe ce scară poți improviza pentru a putea secvență coardă (versiunea completă numai) (și răspunsul poate fi diferită față de minorul pentatonic!);
• În timp ce transcripting o melodie de ureche, ai gasit ceva si doriti sa stiti care coardă este și alte modalități de a se (numai versiunea completa) joacă;
• Vrei să experimenteze acest reglaj frumos deschis, în plus cu o strangulare;
• Sora ta mica nu se poate face acorduri bar si doriti sa-i arate cum se poate face fără bare, cu trei (mici) numai degete;
• Vrei să impresionezi sora ta mai mică, arătându-i cum poți să te joci aceleași acorduri cu două bare!
• Vrei sa inteleaga modul in care aceasta atingere cu degetul pentru C13 este de fapt o atingere cu degetul pentru C13;
• Ai încălcat un șir și vreau să știu cum să joace niște acorduri fără (doar versiunea completă);
• Vrei să știi cum Django a reusit sa se joace cu degetele doi ani și jumătate.

Aplicația sprijine pe deplin instrumentele stângaci.

Tradus în: engleză, franceză, maghiară, italiană, portugheză (braziliană), și spaniolă.
Vezi http://getchord.com pentru mai multe informatii.

Principalele funcții ale aplicației:
- fingerings Cauta coardă;
- Cauta acorduri între fingerings (versiune completă numai);
- fingerings scară de căutare;
- Cântare de Căutare din fingerings (versiune completă numai);
- Cauta acorduri de scară;
- Cântare de Căutare din acorduri (versiune completă numai).

Screenshot Chord! Free (Guitar Chords) APK

 Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover Chord! Free (Guitar Chords) APK Cover
band in a box backing tracks free download hq mp3 songs made with realtracks only simak dan perhatikan artikel lain mengenai pemutar musik ada liriknya ada chord yang bisa amda klik pada saat online komik genre hentai kategori mom and s pencarian anda jual rebab bali jual rebab jawa jual rebab sunda jual rebab murah jual rebab jogja jual rebab betawi jual rebab di bali jual rebab bandung 1 i celebrate myself and sing myself and what i assume you shall assume for every atom belonging to me as good belongs to you i loafe and invite my soul pick pattern when you want to be bold image via incorporatedlike most trend driven industries popularity in interior design tends to go in cycles die top 100 handydownloads der woche rund ums thema bcher nachschlagewerke haben wir in unserer liste fr sie zusammengefasst roulette en ligne jeux flash interested in roulette en ligne jeux flash roulette en ligne jeux flash get info about blackjack 21 insurance virtual blackjack in atlantic city manual blackjack 21 insurance samsung blackjack tournoi poker casino toulouse learning seat entries will be accepted by emailing a screenshot of either your steam wishlist page or the games steam store page to the following email yeahjamfurygiveaway kilauea; mount etna; mount yasur; mount nyiragongo and nyamuragira; piton de la fournaise; erta ale4.5 stars based on 87161 reviews
web hit counter