Monday, February 19, 2018

 Chess - Analyze This (Pro)  APK Download

Chess - Analyze This (Pro) APK

93 from - 894 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - 2016 01 08 zip ing72s blog - Dictionarys list of every word of the year - - - - - - - -
Title: Chess - Analyze This (Pro)
Author: MyChessApps.com
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 30 ianuarie 2018


Download Chess - Analyze This (Pro) APK from MyChessApps.com last update 30 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la pereiraasim[@]gmail.com Golden Blossom, Kadugodi Bangalore 560067 India

Chess - Analyze This (Pro) Analyze your chess game with the power of multiple Chess Engines! Leave your chess computer behind!

/** FEATURES **/
☆ Load and analyze your games from PGN file. Tested to work with pgn games from chess.com, lichess, chess24 and other online servers*
☆ Full Engine analysis of the current game with verbose English commentary! Analyze games of Magnus Carlsen, Vishy Anand and other masters!
☆ Save moves and variations
☆ Paste PGN or FEN
☆ Share PGN/FEN with other Chess apps like Droidfish or send via Email/Twitter
☆ Manage and install new UCI engines. (Pro only)
☆ One click analysis from iChess & Chess Book Study apps
☆ New innovative feature to move back and forth by simply tilting your device. Now give your fingers some rest!
☆ Play against Engine or let Engines play (current board position) against each other (Pro only. Tap engine name to see option)
☆ Annotate games with symbols and comments
☆ Auto replay games (Pro only)
☆ Supports Engines like Komodo 8, Komodo 9 which use the "Open Engine format"
☆ Support for loading your public game from lichess, chess.com, chessgames when viewing via Browser, Whatsapp etc. when you tap on the game link
Demo video: https://youtu.be/YK78CYOcig8

For more features, Tips and Tricks, please see :
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

NOTE:
♚ Free vs Pro ($4.99) : Free version (a) has Ads (b) cannot install new UCI engines (c) cannot auto-replay moves (d) cannot set Auto analysis time >5s and (e) has some other minor UI limitations while browsing games.
♚ Both Free/Pro versions have Critter & Stockfish engines. However Critter no longer works on Android OS > 5.0
♚ This is not an app to play a chess game against the mobile or online or with friends
♚ Online chess not supported
♚ Importing external engines like Houdini, Rybka, Fritz, Hiarcs is currently not supported
♚ To download more engines, pls see:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (Stockfish homepage)

G+ page : http://goo.gl/Axhm4
Like on Facebook http://goo.gl/P5TXe

*Note: While lichess is free and open source, other servers like chess24, chess.com have paid membership to access some features (which may include downloading pgn) Analizeaza jocul de șah cu puterea de mai multe motoare de șah! Lăsați calculatorul de șah în spatele!

/** CARACTERISTICI **/
☆ Load și să analizeze jocurile de la dosar PGN. Testat pentru a lucra cu jocuri PGN de ​​la chess.com, lichess, chess24 și alte servere on-line *
☆ Analiza completă a motorului jocul curent cu comentarii prolix limba engleza! Analizeaza jocuri Magnus Carlsen, Vishy Anand si alti maestri!
☆ Salvați mișcări și variații
☆ PGN Paste sau FEN
☆ Împărtășește PGN / cu alte aplicații FEN, cum ar fi Chess Droidfish sau trimite prin e-mail / Twitter
☆ Gestionați și instalarea unor noi motoare UCI. (Pro numai)
☆ O analiză de la iChess clic & Șah Studiu de carte aplicații
☆ Noua facilitate inovatoare pentru a muta înainte și înapoi, pur și simplu prin înclinarea dispozitivului. Acum, da degetele unele de odihnă!
☆ juca împotriva motorului sau a lasa motoarele joace (poziția actuală de bord) împotriva celeilalte (Pro numai. Atingeți numele motorului pentru a vedea opțiunea)
☆ Adnotați jocuri cu simboluri și comentarii
☆ Jocuri Auto relecturii (Pro numai)
☆ sprijină motoarele, cum ar fi Komodo 8, 9 Komodo care folosesc "format deschis Motor"
☆ Suport pentru încărcarea jocul tău public de la lichess, chess.com, chessgames atunci când vizualizarea prin browser, Whatsapp etc atunci când apăsați pe link-ul de joc
video demo: https://youtu.be/YK78CYOcig8

Pentru mai multe caracteristici, sfaturi și trucuri, vă rugăm să consultați:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-tips-and-tricks.html

NOTĂ:
♚ Free vs Pro (4,99 $) : Versiunea gratuită (a) are anunțuri (b) nu se pot instala noi motoare de UCI (c) pot să nu se mută automat de reluare (d) nu se poate seta Auto analiza timp> 5s și ( e) are și alte limitări minore UI în timpul navigării jocuri.
♚ Ambele versiuni gratuite / Pro au motoare Critter & batog uscat. Cu toate acestea Critter nu mai funcționează pe sistemul de operare Android> 5.0
♚ Aceasta nu este o aplicație pentru a juca un joc de șah împotriva telefonul mobil sau on-line sau cu prietenii
♚ sah online nu sunt acceptate
♚ importă motoare externe cum ar fi Houdini, Rybka, Fritz, Hiarcs nu este acceptată în prezent
♚ Pentru a prelua mai multe motoare, pls a se vedea:
http://mychessapps.blogspot.in/2013/05/analyze-this-install-new-uci-chess.html

http://www.stockfishchess.com/ (pagina de start batog uscat)

Pagina G +: http://goo.gl/Axhm4
La fel ca pe Facebook http://goo.gl/P5TXe

* Notă: În timp ce lichess este o sursă liberă și deschisă, alte servere, cum ar fi chess24, chess.com au plătit de membru pentru a avea acces la anumite caracteristici (care pot include PGN descărcarea)

Screenshot Chess - Analyze This (Pro) APK

 Chess - Analyze This (Pro) APK Cover Chess - Analyze This (Pro) APK Cover Chess - Analyze This (Pro) APK Cover Chess - Analyze This (Pro) APK Cover Chess - Analyze This (Pro) APK Cover Chess - Analyze This (Pro) APK Cover
how do i get a deskjet 5150 driver for use the correct xp computer share and deskjet 5150 share names next windows update then select the hp deskjet 5150 a list of every word of the year selection released by dictionary dictionarys first word of the year was chosen in 20104.5 stars based on 40394 reviews
web hit counter