Sunday, February 18, 2018

 Catan Classic  APK Download

Catan Classic APK

78 from - 24.840 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Connection not required 10 great android games to play - Aufbau wirtschaft top 100 downloads der woche chip - Se podra utilizar whatsapp en blackberry el 2017 - Brettspiele kartenspiele top 100 downloads der woche chip - Uploaded - Download updatestar updatestar - Microsoft launcher diventa pi personalizzabile con la - Index of packages matching pip python package index - Revolutionary das ultimative tool fr s off und root - 2011 you que
Title: Catan Classic
Author: USM
Latest Version: 2.3.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 14 noiembrie 2017


Download Catan Classic APK from USM last update 14 noiembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la android[@]usm.de Politica de confidențialitate United Soft Media Verlag GmbH Thomas-Wimmer-Ring 11 80539 München Deutschland

Catan Classic Play the legendary strategy game ... anytime, anywhere.
Play true to the original board game rules, compete with up to four players for the most settlements, the longest roads and the largest army. Trade important resources, build roads and cities, settle the island and become Lord of Catan!
Prove your strategy skills by challenging other Catan fans online via cross-platform multiplayer, or take on the AI with various computer opponents, each with their own individual characteristics.
Become Harbormaster, discover new islands, invest new trade goods and defeat the barbarians, vanquish dragons or build a canal with the additional expansions.

Basic game features:
- Play according to the original board game rules
- Synchronous online multiplayer
- Smart computer opponents with individual strategies
- Comprehensive tutorial
- The Seafarers and Cities & Knights LITE: Test the expansions in selected scenarios.
- Available languages: English, German, French, Dutch, Spanish, Portuguese, Japanese

Available expansions (in-app purchases):
- The Seafarers: Play your way through the elaborate campaign made up of 16 diverse scenarios and sail your ships to new shores.
- Cities & Knights: Protect Catan from the barbarian invasion. New gameplay mechanics add even more variety to Catan.
- The new scenarios: Vanquish dragons or build a canal with the "Enchanted Land" and "The Great Canal" scenarios.
- The Islands: Discover uncharted lands with a collection of unofficial multi-island scenarios.
- All-expansions set

*****
Catan FAQ:

Question: Why do I have to download additional files after purchasing?
Answer: The download from Google play includes the basic game data and a tool that will determine your device’s display resolution and then download the optimal graphics data for your device.

Question: Which Android security permissions does Catan need and why?
Answer: “Storage” to write data to the SD or move the game data, “Network communication” to download game data and access the In App Store and “system tools” to check if Catan is already running to resume a game.

Question: I bought one of the expansions but after an update, reinstallation of Catan or after restoring my phone the expansion seems gone?
Answer: Don’t worry; your initial purchase is already saved in your Google account. However for technical reasons you might have to select “Buy” again. Confirm and a message will tell you that you’ve already purchased it. You will NOT be billed twice!

Question: I lost my campaign progress after reinstalling, updating from or when restoring my phone. Is there any way to restore it?
Answer: Savegames from old versions can usually be restored automatically. For all other cases we’ve integrated a cheat code: Enter campaign mode and go to select player. Enter „CatanWarp*“ (* = 1–15, e.g "CatanWarp5") as your player name and confirm. Exit the game via the home button. Enter your phone’s settings menu. Select applications/manage applications/Catan/ and then “Force Stop”. Restart Catan. The campaign can now be continued from the specified level number by selecting “New scenario *”.
*****

*****
Suggestions for improvements and feature requests?
Mail to android[@]usm.de
We are looking forward to your feedback!

When contacting our support team, please provide details on the type of device and Android OS version used as well as a detailed description of the issue. Thank you!

For news and updates follow us on Facebook and Twitter.
***** Joaca joc de strategie legendarul ... oricând, oriunde.
Joaca fidel regulile de joc originale bord, concurează cu până la patru jucători pentru cele mai multe așezări, cele mai lungi drumuri și cea mai mare armată. Schimb de resurse importante, să construiască drumuri și orașe, se stabilească insula și să devină Domn al Catan!
Dovedi abilitățile dumneavoastră de strategie prin provocarea altor fani Catan on-line prin cross-platform multiplayer, sau de a lua pe AI-ul cu diferite adversarii de calculator, fiecare cu propriile lor caracteristici individuale.
Devino Harbormaster, descoperi noi insule, investiții noi bunuri comerciale și învinge barbari, înfrângem dragoni sau de a construi un canal cu expansion-uri suplimentare.

Caracteristici de bază de joc:
- Joacă în conformitate cu regulile de joc de bord original,
- multiplayer online sincronă
- adversarii computer inteligent cu strategii individuale
- ghid complet
- a navigatorilor și Orase & Knights LITE: Testul dilatările în scenarii selectate.
- Limbi disponibile: engleză, germană, franceză, olandeză, spaniolă, portugheză, japoneză

extinderile disponibile (achiziții în aplicație):
- The Navigatorilor: Joaca-ți de drum prin campania elaborată format din 16 diverse scenarii și naviga navele noi țărmuri.
- Orase & Knights: Protejați Catan de la invazia barbarilor. Noi gameplay adăuga chiar și o varietate mai mare la Catan.
- Noile scenarii: dragoni sau de a construi Învinge un canal cu "Enchanted Land" și scenarii "The Great Canal".
- Insulele: Descopera terenuri neexplorate, cu o colecție de scenarii cu mai multe insule neoficiale.
- Toate dilatațiilor-set

*****
Catan Întrebări frecvente:

Întrebare: De ce trebuie să descărcați fișiere suplimentare după achiziționare?
Răspuns: Descărcarea de pe Google Play include datele jocului de bază și un instrument care va determina rezoluția de afișare a dispozitivului și apoi descărcați datele grafice optime pentru dispozitiv.

Întrebare: permisiunile de securitate Android are nevoie de Catan și de ce?
Răspuns: „Storage“ pentru a scrie date la SD sau muta datele despre joc, „Comunicare în rețea“ pentru a descărca datele jocului și pentru a accesa în App Store și „instrumente de sistem“ pentru a verifica dacă Catan este deja rulează pentru a relua un joc.

Întrebare: Am cumpărat una dintre expansion-uri, dar după o actualizare, reinstalarea Catan sau după restabilirea telefonul meu expansiune pare a plecat?
Răspuns: Nu vă faceți griji; achiziția inițială este deja salvate în contul dvs. Google. Cu toate acestea, din motive tehnice pe care le-ar putea avea pentru a selecta „Cumpără“ din nou. Confirmați și un mesaj vă va spune că le-ați deja achiziționat. Tu nu va fi facturat de două ori!

Întrebare: Am pierdut progresul campania după reinstalarea, actualizarea de la sau când restaurarea telefonul meu. Există vreo modalitate de a restabili?
Raspuns: Savegames din versiunile vechi pot fi, de obicei, în mod automat restaurate. Pentru toate celelalte cazuri, am integrat un cod de ieftin: Intrați în modul de campanie și du-te pentru a selecta jucător. Intră „CatanWarp *“ (* = 1-15, de exemplu "CatanWarp5") ca nume de jucător și confirmați. Ieșiți din joc prin intermediul butonului de start. Introduceți meniul de setări al telefonului. Selectați aplicații / gestionați aplicații / Catan / și apoi „Forța Stop“. Reporniți Catan. Campania poate fi acum continuată de la numărul nivel specificat prin selectarea „scenariu nou *“.
*****

*****
Sugestii pentru îmbunătățiri și cereri de caracteristici?
Mail la android[@]usm.de
Ne așteaptă cu nerăbdare feedback-ul dvs.!

Când contactați echipa noastră de asistență, vă rugăm să oferiți detalii cu privire la tipul de dispozitiv și de versiunea Android sistem de operare folosit, precum și o descriere detaliată a problemei. Mulțumesc!

Pentru știri și actualizări urmăriți-ne pe Facebook și Twitter.
*****

Screenshot Catan Classic APK

 Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover Catan Classic APK Cover
some of them are new some are classics and a few are games you may not have even heard of but you can play them all without a data or wi fi connection die top 100 downloads der woche rund ums thema aufbau wirtschaft haben wir in unserer liste fr sie zusammengefasst blackberry whatsapp 2017 blackberry leap blackberry classic blackberry porsche design p9983 blackberry z3 blackberry porsche design p9982 blackberry z30 die top 100 downloads der woche rund ums thema brettspiele kartenspiele haben wir in unserer liste fr sie zusammengefasst the easiest way to backup and share your files with everyone no more missed important software updates updatestar 11 lets you stay up to date and secure with the software on your computer microsoft ha da poco aggiornato la sua apprezzata app per dispositivi android microsoft launcher la versione 45 dellapp porta nella versione stabile dellapp boilerpipe 1200 8 python interface to boilerpipe boilerplate removal and fulltext extraction from html pages boilerpipe py3 1200 8 python interface to revolutionary und das htc desire classic achtung ab jetzt werden methoden beschrieben die dazu fhren knnen dass dein telefon unbrauchbar wird und auch 5 posts publicados por ninjipisu e jaumdabat no ano de 20114.5 stars based on 80725 reviews
web hit counter