Monday, February 19, 2018

 24 Game – Math Card Game  APK Download

24 Game – Math Card Game APK

79 from - 65 People

Android Apps and Games Downloader - APK Free - Geometry dash 21 full apk mod unlockedkeystars - Android apk download android apps and games - Google play - Android game hacking blogarious - Icefilmsinfo globolister - How to verify that apk is signed or debug ready android - Credit card details working 2017 download game hacks - Set tv the best premium iptv service - Android taking credit card payments in app stack overflow - Deal alert costco offers moviepass fandor 12 month
Title: 24 Game – Math Card Game
Author: Suntex International Inc
Latest Version: 2.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 20 august 2015


Download 24 Game – Math Card Game APK from Suntex International Inc last update 20 august 2015 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la info[@]24game.com Politica de confidențialitate 3311 Fox Hill Road Easton, PA 18045

24 Game – Math Card Game The OFFICIAL 24® Game app is here from the makers of the popular 24® Game! Now you can challenge Facebook friends and opponents around the world to compete in in real-time matches!

INTRODUCING THE GLOBAL CHALLENGE FEATURE THAT LETS YOU PLAY AGAINST OPPONENTS AROUND THE WORLD!

*HOW TO PLAY*

Goal: Make the number 24 using all four numbers on the card!
Solving: To solve cards simply tap on a number OR slide between two numbers and select the desired operation (+ – x ÷). You can add, subtract, multiply or divide. Each number can only be used once and yes, there is at least one solution to each card! Most cards have multiple solutions.

Difficulties: There are three difficulty levels shown by dots in the corners of each card — 1 Dot cards are easy, 2 Dot cards are medium and 3 Dot cards are tough!

Strategies: Choose one number on the card and turn the other three into the numbers you need through addition, subtraction, multiplication and division. For example: If you have a 4, try and make a 6, 20, 28 or 96.

Common Patterns that make 24 are 6x4, 8x3, 12x2, 24x1. Don’t just look at the numbers independently, but as two pairs. For example: On the card 8, 7, 5, 4. Add 7 + 5 to make 12 and 8 divided by 4 is 2, so 12 x 2 = 24.

*FEATURES*

Multiplayer: Compete against your Facebook friends or opponents around the world in head to head challenges! In this multiplayer math game players must solve each card faster than their opponents to win that card and earn points. Whoever earns more points wins that challenge.

Points: 1 dot cards are worth 1 point, 2 dot cards are 2 points, and 3 dots are 3 points.

New Combinations: We’ve released more than 130 new – never before seen – cards and a few hidden gems! You get a total of 324 cards.

Rewards: Climb the leaderboards, viewing your global rankings and how you match up with your friends! Earn new achievements and view your stats.

Single Player: Hone your skills by practicing each difficulty level for as long as you want. Try to beat your best time and see your average response time.

Finally a cool math number game, that’s way more fun than a Sudoku puzzle and an awesome way to practice math. This version is single digits but we’re working on double digits, fractions, algebra and more for future releases!

Learn more about 24 Game by visiting our website: http://www.24game.com

Follow us on Facebook (https://www.facebook.com/24game) and Twitter ([@]24game) to stay in the loop!

Enjoying 24 Game? Please leave us a positive rating and review in the App Store. If not, let us know what we can do better: info[@]24game.com OFICIAL App 24® Jocul este aici de factorii de decizie de populare 24® joc! Acum puteți provoca prietenii pe Facebook și adversarii din întreaga lume pentru a concura în meciurile timp real!

PREZENTAREA CARACTERISTICA PROVOCARE globale care vă permite să joace împotriva adversarilor din întreaga lume!

* CUM SE JOACĂ *

Scop: Asigurați numărul 24, folosind toate cele patru numere pe cartela!
Rezolvarea: Pentru a rezolva carduri apăsați pur și simplu pe un număr sau alunecare între două numere și selectați operațiunea dorită (+ - x ÷). Puteți adăuga, scădea, înmulți sau împărți. Fiecare număr poate fi utilizat doar o singură dată și da, există cel puțin o soluție pentru fiecare card! Cele mai multe carduri au mai multe soluții.

Dificultăți: Există trei niveluri de dificultate prezentate de puncte în colțurile fiecare carte - 1 cartonase Dot sunt ușor, 2 carduri Dot sunt medii și 3 cărți Dot sunt greu!

Strategii de: Alegeți un număr de pe card și rotiți celelalte trei în numerele de care aveți nevoie prin adunare, scădere, înmulțire și împărțire. De exemplu: Dacă aveți o 4, încercați și să facă o de 6, 20, 28 sau 96.

Modele comune care fac 24 sunt 6x4, 8x3, 12x2, 24x1. Nu uita doar la cifrele independent, ci ca două perechi. De exemplu: Pe cartela de 8, 7, 5, 4. Adauga 7 + 5 pentru a face 12 și 8 împărțit la 4 este de 2, așa 12 x 2 = 24.

* CARACTERISTICI *

Multiplayer: concura împotriva prietenii de pe Facebook sau adversarii din întreaga lume, în cap la cap provocări! In acest matematica multiplayer jucatorii trebuie sa rezolve fiecare carte mai repede decât adversarii lor de a câștiga acel card și câștiga puncte. Cine câștigă mai multe puncte câștigă această provocare.

Puncte: 1 cartonase dot valorează 1 punct, 2 carduri de dot 2 puncte, și 3 puncte 3 puncte.

Noi combinații: Am lansat mai mult de 130 de noi - nu sa mai văzut - cărți și câteva pietre ascunse! Ai un total de 324 carduri.

Recompense: Urca clasamente, vizualizarea dvs. Topul globale și modul în care se potrivesc cu prietenii tai! Câștiga noi realizări și a vizualiza statisticile.

Single Player: perfecționa abilitățile dumneavoastră de practicarea fiecare nivel de dificultate pentru atâta timp cât doriți. Încercați să bată cel mai bun timp și a vedea timpul mediu de răspuns.

În cele din urmă un număr de matematica joc misto, asta e mult mai distractiv decât un puzzle Sudoku și un mod minunat de a practica matematica. Această versiune este o singură cifră, dar lucrăm la cifre duble, fracții, algebra și mai mult pentru versiunile viitoare!

Aflați mai multe despre 24 Joc vizitând site-ul nostru: http://www.24game.com

Urmați-ne pe Facebook (https://www.facebook.com/24game) și Twitter ([@] 24game) să rămână la curent!

Bucurându-se de 24 de joc? Va rugam sa ne lăsa un clasament pozitivă și de revizuire în App Store. Dacă nu, să ne anunțați ce putem face mai bine: info[@]24game.com

Screenshot 24 Game – Math Card Game APK

 24 Game – Math Card Game APK Cover 24 Game – Math Card Game APK Cover 24 Game – Math Card Game APK Cover 24 Game – Math Card Game APK Cover 24 Game – Math Card Game APK Cover
download last version geometry dash full apk mod unlockedkeystarscoins for android from revdl with direct link download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk enjoy millions of the latest android apps games music movies tv books magazines more anytime anywhere across your devices added 2012 10 16 read this first quite a lot of readers asked me how to hack this game or hack that game sorry to say i am not that expert in hacking you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site using jarsigner use this command go to java < jdk < bin path in cmd prompt jarsigner verify verbose certs myapplicationapk if you see cn=android debug generate a valid real credit card numbers credit card number with cvv and expiration date compatible devices for the set tv app android box 51 or higher android phones or tablets set top boxes amazon firebox fire stick nvidia shield and more is there any service or api that will allow me to accept credit card payments within my iphone and android apps i cant find anything using an extensive google search whether youre a devotee of independent cinema or a casual movie goer costco has a great deal that will keep you or someone on your last minute gift list by paul4.5 stars based on 56546 reviews
web hit counter